Ум

 

ДОСЕТЛИВОСТ, СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, МЪДРОСТ

 

абазински

Синът на Дадамыж – В – У – абазинска приказка – 1, 2.

Тримата братя – У – абазинска приказка – 1, 2.

Фатимат и хана – У – абазинска приказка – 1, 2.

 

абхазки

Как умният човек оженил сина си (Умница) – абхазка приказка

Хуаджа Шардын – Който краде чуждото, губи и своето – У – абхазка приказка

Мъдрост абхазка приказка

 

аварски

Ползата от приказките (Как синът на воденичаря измамил аждаха) – В, У – аварска приказка

Тайната на младостта – В – аварска приказка

Тримата братя и девойката-шах – В – аварска приказка – 1, 2.

Чилбик и харт – В – аварска приказка – 1, 2.

 

адыгски

Един от друг по-малки – В, У – адыгска приказка – Педя Човек – умният най-малък брат

Как измамили хаджи – У – адыгска приказка

Как синът изпълнил заветите на баща си – У (Завет) – адыгска приказка

Как беднякът делил кокошка – У – балкарско-карачаевска приказка

Кокайчик – У – В – балкарско-карачаевска приказка

Конярят Чора – У, В – балкарско-карачаевска приказка

Намыс – У, В – балкарско-карачаевска приказка

Фатима – В – балкарско-карачаевска приказка (мотив Златното момиче)

Куйцук и Шайтан – У – кабардинска приказка

 

азербайджански

Анаит – В – азербайджанска приказка– 1, 2, 3, 4, 5.

Бащата на Хикар остарял – У – азербайджанска приказка

Бахлул, Настрадин Ходжа – У, В – азербайджанска приказка

Златният свещник – В, У – азербайджанска приказка – 1, 2.

Отплата – Х, У – (Молла Насреддин) – азербайджанска приказка

Седемте клонки от нар – У – азербайджанска приказка

Умната жена – У – азербайджанска приказка

Ученикът на шивача – У – азербайджанска приказка – 1, 2.

 

арменски

Анаит – В – арменска приказка – 1, 2, 3, 4, 5.

Бащата на Хикар остарял – У – арменска приказка

Гибелта на художника (Мануг) – У – арменска приказка – мъдрият грънчар Ованес – 1, 2, 3.

Защо Лукът станал горчив – У – арменска приказка

Кокошката – У (Пул Пуги) – арменска приказка

Кърпите – У – арменска приказка

Ленивата Гури – У – арменска приказка

Лентяят Тюни и Безделницата Ури – У – арменска приказка

Плодовете на данъците – У – арменска приказка

Пул Пуги – съдия – У  (камили) – арменска приказка

Смъртта на Кикос – У – арменска приказка (Нероденият Иванчо)

Трите съвета – У – арменска приказка

Човекът и снегът – У – арменска приказка

Шапкарят – У – арменска приказка

 

бирмански

Едно, но… – У – бирманска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) (Един занаят, но добре овладян)

Както ял, тъй и платил – У – бирманска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар)

Златото и оризът  – У – приказка на народа инта от Бирма (Мянма, Мианмар)

Име – “Как измисляли име на детето” – У – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) (Мотив “Нероденият Иванчо”. Виж и арменската приказка “Смъртта на Кикос”.)

Коун Зе – “За това, как сиракът станал управител на страната” – У – приказка на народа качин от Бирма (Мянма, Мианмар)

Кхрай Но и Кхрай Ган – В – приказка на народа качин от Бирма (Мянма, Мианмар) – 1, 2.

За лошия ученик учителят е отговорен – У – приказка на народа “мон” от Бирма, (Мянма, Мианмар)

Любовта на Икарулвей – У – приказка на народа “палаун” от Бирма (Мянма, Мианмар)

Маун Йоун Ян – В ,У – приказка на народа “палаун” от Бирма (Мянма, Мианмар)

 

грузински

Окруа –  У  – грузинска приказка – 1, 2.

Принцът Глупчо – У – грузинска приказка

Синият килим – В, У – 1, 2. – грузинска приказка

Ум – бол, пари – никакви – У – 1, 2грузинска приказка

Хуткунчула – Х, В – грузинска приказка – 1, 2.

 

еврейски

Бебеле (Бобчо) – еврейска приказка

Приказка за царя и умния слугаеврейска приказка

Виж и индекса “Хитреци” – в приказките на евреите ашкенази умът и хитростта на героите винаги ги спасяват.

 

Ингушки

Сюлейман-пророкът и мравката – У – ингушка приказка

 

кумыкски

Пейнума-ханум – У – кумыкска приказка

Умният старец – У – кумыкска приказка

Хитрият Байбурак – У – кумыкска приказка – 1, 2.

 

лакски

Жабешки пари – У, Х – лакска приказка

Измамникът – мулла – У  (Ясновидец) – лакска приказка

Съобразителният мелничар – У – лакска приказка

 

лезгински

Алчният лесно се мами – У – лезгинска приказка (Насреддин)

Как орачът дал урок на снежния леопард – У – лезгинска приказка

 

осетински

Неразумният син – У – осетинска приказка

Цената на хляба – У – осетинска приказка

 

татски

Везирът и трите мъдри съвета на Бахлул  –  У – татска приказка – 1, 2.

Всичко на света край има  – У – татска приказка

Синът на бедняка и дъщерята на шах Аббас  –  В – татска приказка (съветникът Бахлул) – 1, 2.

Справедливата жена  – У – татска приказка

Ум и Щастие  –  У – татска приказка

 

чеченски

Трите перли – У – чеченска приказка – 1, 2.

Чудовище – В, У – чеченска приказка, притча

 

японски

Старецът, който обичал гатанките – У– японска приказка

 

Към Упътването за бърз достъп до други тематични индекси.