Алчният

 

 

Алчният лесно се мами

Лезгинска приказка

 

Насреддин имал само няколко овце, но зимата била сурова. Свършило се сеното. Дожаляло му на сиромаха за нещастните животинки. Помислил си: “Защо да гладуват и те, заедно с мен?!”

В целия аул единствено мулла[1] имал достатъчно храна. Насреддин отишъл при него и рекъл:

– Уважаеми мулла, стар съм вече, скоро ще умра. Вземи овцете ми, а когато дойде смъртния ми час, ела, прочети заупокойна молитва над мен.

Съгласил се алчният мулла и казал на Насреддин да доведе овцете в кошарата.

 

Запролетило се. Насреддин взел торбата си, отишъл при мулла и рекъл:

– Аз тръгвам на дълъг път. Ти трябва да дойеш с мен!

– Защо?

– Може да умра, а ти трябва да прочетеш заупокойната молитва.

Разсърдил се мулла, развикал се:

– Вземай си овцете и се махай!

Насреддин това и чакал – взел овцете си и доволен ги извел на паша. А селяните от аула дълго се смели и разказвали на всеки срещнат, как Насреддин надхитрил алчния мулла.

 

Източник:

СКАЗКИ народов СССР. Т. 1. – Москва : Изд. “Правда”, 1986, с. 380.

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

Към следващата лезгинска приказка “Динка”.

 

Към индекса за бърз достъп до лезгинските приказки.[1]Мулла – мюсюлмански духовник.