Приказки

Тук ще намерите:

Приказки, легенди и митове, кратки данни за страната и народа, който ги е създал, идеи за обогатяване на уроците, в които се преподава народно творчество – от детската градина до пети клас.

Звукозаписи на приказките, народна музика.

Образи – снимки на фолклорни инструменти, костюми, танци, фотоси – природни забележителности

 

Веднага можете на прочетете или чуете:

Приказки на кавказките народи

грузински приказки

абхазки

аварски

адыгски

     абазински

     адыгейски

     балкарско-карачаевски

     кабардински

азербайджански

арменски

вайнахски

     ингушки   

     чеченски

даргински

кумыкски

лакски

лезгински

осетински

татски

 

Приказки и легенди на други народи

 

австрийски

алтайски

бирмански (от Мянма, Мианмар)

български

     Сладкодумци

            Златното момиче

еврейски – на евреите ашкенази

японски

ирландски легенди

ТДФ – Театър на детската фантазия

Звучаща изложба “От вълшебните приказки, към опазване живото вълшебство на родния край”

 

Очаквайте:

 

Река Дунав – приказки от двата бряга