ОГИ

Художник Невена Колева https://ogibooks.weebly.com/

Оги – Огненото драконче

Copyright © автор на текста Маргарита Йорданова Дюлгерова,

Copyright © художник Невена Колева

Всички права са запазени. Никаква част от тази книга не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин, включително електронен или механичен, чрез фото-копиране, запис или на магнитен носител, без официално писмено разрешение на автора на текста и художника.

Предговор – за родители и учители

Огненото драконче“ развива детските мисловни умения на децата от 7 до 11 годишна възраст.

Приказни и митологични герои олицетворяват различни начини за мислене и достигане до нови творчески решения за преодоляване на проблемите, с които се сблъскват съвременните деца:

надмогване на страха,

осъзнаване на необходимостта самостоятелно да мислиш, да се бориш, да решаваш съдбата си, да преценяваш враговете и да печелиш приятелите си;

жертва и саможертва,

истина и лъжа,

многото лица на рекламата и опасността от злоупотребяването с нея,

търсене на своето АЗ,

правото и риска да си различен,

оцеляването – но на каква цена…

властта и сляпата вяра в нейната сила и непогрешимост,

взаимовръзката между всичко живо, между живата и неживата природа,

опазването на природата.

Всеки от героите мисли и действа по начин, характерен за неговия екип. За да победи, читателят трябва да се научи да ползва справочния апарат на книгата – това е една от целите на поредицата за „Огненото драконче“. Затова към всяко приключение има: съдържание, речник, бележки под черта, препратки към откъси от фолклорната енциклопедия, азбучен показалец, библиографска справка.

Винаги е решаващо умението, читателят да прилага знанията си (от фолклора и митологията, например), за да победи или да защити тези, които обича.

Доминира екологичната тематика. Формира се способността на детето самостоятелно да мисли и да носи отговорност за решенията и постъпките си, да се бори със страховете си.

Лайтмотив в „Огненото драконче“ е мисълта, че винаги би могъл да превърнеш поражението в победа, ако научиш нещо ново и ако съумееш да го използваш в нужния момент.

Оги – Огненото драконче – том 1

Том 1: Преодолей! текст в pdf формат

Художник: Невена Колева

Индекс звукозаписи на текста – 192 Кбпс:

1. „Оги и Ламята“

2. „Оги и Градушката“

3. „Оги и Дъг

4. „Оги и кълбовидните мълнии“

Оги – Огненото драконче – том 2 

Том 2: Победи! текст Том 2 – в pdf формат

Художник: Невена Колева

5. „Оги и Сушата“

6. Оги и Хàлата

7. „Оги и Ген“

8. „Оги, Лим По и Чудовището“

Оги – Огненото драконче – том 3

Том 3: Промени! текст Том 3 в pdf формат

Художник: Невена Колева

9. „Оги и Вулкана“

10. „Оги и Гейзера“

11. „Оги и Черната орда“

12. Оги и Вселената“

Благодаря на Невена Колева, която илюстрира „Оги и Ламята“, можете на видите нейните рисунки в сайта: https://weebly.com/, на Петя Стефанова, която написа музиката към „Песничката за приятелството“, на Пламен Флоров, който се грижи за сайта .

Дано създаденото от нас стигне до сърцата на децата, които говорят родния си език, обичат своя роден край и искат да опазят чистотата и красотата на своята Родина – БЪЛГАРИЯ. .

Благословени да са…

Към сценария „Глас“.

Към „Творчеството“.

Към общия индекс „Приказки“.