Татски

 

Индекс за бърз достъп до татските приказки

Тати

Епос за Рустам и Зол:

1. Рустам, синът на Зол  1, 2, 3, 4, 5, 6

2. Битката на Рустам с войската на Чимечин  1, 2, 3

3. Бежон и Менежон  1, 2, 3, 4, 5  

Татски народни приказки

Везирът и трите мъдри съвета на Бахлул    У – 1, 2

Всичко на света край има  – У

Дружбата винаги носи победа  – В – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Как младежът си купил брада  – Х

Синът на бедняка и дъщерята на шах Аббас    В – 1, 2

Славеят и Враната  – Ж

Справедливата жена  – У

Ум и Щастие    У

Щастието на младите – радост и утеха за старите  – В – 1, 2

Към индекса за бърз достъп до “Приказки от дуги народи”.