Арменски

 

Индекс за бърз достъп до арменските приказки

 

Азаран Бюлбюл – В – 1, 2, 3, 4, 5, 6

Анаит – В – 1, 2, 3, 4, 5  

Бащата на Хикар остарял – У        

Гибелта на художника – У – 1, 2, 3  

Дъщерята на владетеля Зарзанд – 1, 2

Защо Лукът станал горчив – У

Кокошката – У (Пул Пуги)

Кърпите – У

Ленивата Гури – У

Лентяят Тюни и Безделницата Ури – У

Плодовете на данъците – У  

Пул Пуги – съдия – У

Смъртта на Кикос – У

Трите съвета – У

Човекът и снегът – У

Шапкарят – У

Речник – непознати думи от арменските приказки

За страната и народа

Армения

Врата на християнството

Костюми и танци

Музика

Природа:

   Азат

   Гарни

   Сатани Камурдж

   Севан

   Татев

Към индекса за бърз достъп до “Приказки от други народи”