Кокошката

 

Арменска приказка – звукозапис

 

Владетелят Шахназар често заръчвал на Пул Пуги да разрешава споповете на съселяните си. Веднъж при него дошли две жени.

– Дълъг да е животът ти, господарю! Това е моята кокошка, а съседката ми я открадна. – рекла сърдито първата жена.

– Лъже! Кокошката е моя! Жив да си, господарю! – твърдяла втората жена.

– Идете при Пул Пуги! – махнал с ръка Шахназар.

 

Като разбрал за какво спорят, Пул Пуги взел кокошката и излязъл на улицата.

– Къде живеете? – запитал той.

Пуснал кокошката близо до дома им и извикал:

– Къш!

После Пул Пуги рекъл на съседите, които любопитно надничали:

– Гледайте внимателно! В чийто двор влезе кокошката, на тази стопанка принадлежи.

 

Източник: сайта http://www.fairy-tales.su/narodnye/

 Превод от руски език М. Дюлгерова

Към следващата арменска приказка – “Кърпите“.

Към индекса за бърз достъп до арменските приказки.