Гури

 

Ленивата Гури

Арменска приказка

 

Живяла някога жена, която не давала прашинка да падне върху единствената ѝ щерка. Пораснало момичето красиво, но мързеливо. По цял ден се кипрело, работа не похващало. “Вкусно си похапвам, сладко си поспивам.”  – радвала се девойката. Съседите я наричали “Ленивата Гури”.

Майка ѝ, обаче, не спирала да се хвали:

– Моята щерка е умница! Първа хубавица! Готви вкусно, шие и преде!

Млад търговец чул хвалбите на майката и си помислил: “Ето, такава невеста ми трябва на мен!” Отишъл в дома на Гури, поискал да се ожени за нея. Речено-сторено! След сватбата, отвел жена си в своя дом. 

След известно време донесъл голям вързоп с памук и заръчал на Гури да го изпере, разчепка и изпреде. Искал после да продаде преждата.

– Ако ми провърви, може и да забогатеем. – казал женихът и тръгнал на път.

След заминаването му Гури се заловила с любимата си работа – да се кипри пред огледалото. Мързелувала, както винаги. Веднъж, докато се разхождала край брега на реката, чула:

– Ква-а-а! Ква-а-а!

– Ей, жабки! – викнала Ленивата Гури. –  Ако ви донеса вързоп с памук, ще го изперете ли? Ще го разчепкате ли? Ще изпредете ли прежда?

– Ква-а-а! Ква-а-а!

Квакането на жабите ѝ се сторило утвърдително. Зарадвала се, че някой ще

ѝ свърши работата. Тичешком се завърнала у дома. Грабнала вързопа, който мъжът ѝ оставил, върнала се на брега и хвърлила памука в реката.

– Ето! Захващайте се за работа, жабки-бабки! След няколко дни ще дойда да взема готовата прежда.

Минали няколко дни. Ленивата Гури отново дошла на брега.

– Ква-а-а! Ква-а-а!

– Какво сте се разкрякали?! Дайте ми преждата!

Жабите продължавали да крякат. Огледала се Гури, забелязала край камъните зелената тиня, покрита с водорасли.

– Ой! Вие не само сте изпрали, разчесали и изпрели памука ми, ами и килим сте си изтъкали от него!

Гури обхванала румените си бузи с ръце, разплакала се, но скоро се досетила, че от плача може да погрознее. Затова се усмихнала и рекла:

– Е, станалото, станало! Килимът остава за вас. Платете ми поне памука!

Викала тя, викала и тъй се увлякла, че нагазила във водата. Изведнъж, нозете ѝ се допрели до нещо твърдо. Навела се, бръкнала в тинестата вода, сграбчила нещото и го извадила. Отмила калта и що да види! Голям къс самородно злато. Благодарила на жабите и се прибрала у дома.

 

Върнал се търговецът от пътуването си. Видял златото, учудил се и запитал:

– Слушай, жено, откъде се е взело това злато?

Гури му разказала, че е продала памука на жабите. Мъжът ѝ много се зарадвал. Отрупал жена си с подаръци, похвалил я пред майка ѝ.

Но тъща му никак не била глупава. Досетила се, че той пак ще заръча на дъщеря ѝ някаква работа и тогава… Истината ще излезе на яве! Зачудила се: “Що да стори?!”

На следващия ден зетят поканил гости – да отпразнуват завръщането му.

Не можел да се нахвали със сръчната си невеста. На всички показал златото, спечелено от нея.

В тоя миг през прозореца влетял бръмбар. Закръжил над главите на гостите. Забръмчал. Тъщата изведнъж станала, поклонила се ниско на бръмбъра и го приветствала:

– Здравей! Здравей, скъпа, лельо! Ти все бързаш, бързаш! От работа и грижи, крак не подгъваш. Защо ти е всичко това?!

Стреснал се зетят:

– Мамо, какво се е случило? Какво говорите?! Как може този бръмбар да е вашата леля?!

Тъщата тъжно поклатила глава и отговорила:

  Зетко, нямам тайни от теб. Ти си ми като роден син. Наистина тоя бръмбар е моята леля. Налагаше ѝ се да работи неуморно, денем и нощем. И колкото повече се трудеше, толкова по-бързо се смаляваше, докато не се превърна на бръмбар. Всички в нашия род сме все такива – трудолюбиви. Но който от нас работи прекалено много, превръща се на бръмбар.

Щом чул това, зетят веднага забранил на жена си да работи. Мислел си: “Не дай бог, жена ми да се превърне на бръмбар!”

 

Източник: сайта http://www.fairy-tales.su/narodnye/

Превод от руски език – М. Дюлгерова.

Към следващата арменска приказка ” Лентяят Тюни и безделницата Ури”.

Към индекса за бърз достъп до арменските приказки.