Пул Пуги – съдия

 

Пул Пуги – съдия

Арменска приказка

 

От съседно село пристигнали трима братя. Помолили владетеля Шахназар спора им да разреши, наследството им от седемнайсет камили между тях да раздели.

– Дълъг да е животът ти, господарю! Баща ни завеща половината от камилите на мен. Аз съм най-големият! Една трета – на средния и една девета на най-малкия ни брат. Скарахме се, защото не можахме да разделим камилите според волята на баща ни. Никой в нашето село не успя да се справи… Аз предложих да продадем камилите и да си разделим парите, но най-малкият ни брат не се съгласи. Молим те, помогни ни, да изпълним бащиния завет!

 

Размислил владетелят: “Седемнайсет не се дели нито на две, нито на три, нито на деват!” За да не се изложи, решил да прехвърли другиму отговорността. Погледнал към Пул Пуги и го запитал:

– Какво ще кажеш? Ще се справиш ли?

– Добре. Утре ще дойда при вас и ще отсъдя справедливо.

 

На сутринта Пул Плуги яхнал камилата си и скоро пристигнал в съседното село. Братята с нетърпение го очаквали.

– Докарайте камилите!

Братята довели седемнайсетте камили.

– Сега добавете и моята камила към тях! – наредил Пул Пуги.

Мигом нареждането му било изпълнено.

– Е, колко станаха камилите? – запитал Пул Пуги.

– Осемнайсет. – отговорил най-големият брат.

– Половината на осемнайсет е девет, нали? – запитал Пул Пуги.

– Да. – отговорил най-големият брат.

– Е, значи ти ще вземеш девет камили. Една трета от осемнайсет е шест, нали?

– Да. – учудено го погледнал средният брат.

– Е, на тебе се полаган шест камили. – рекъл Пул Пуги и средният брат успокоен се усмихнал.

– Една девета част от осемнайсет е две, нали? – запитал Пул Пуги.

– Да. – кимнал утвърдително най-младият брат.

– Е остана една камила, моята! – засмял се Пул Пуги. – Бъдете здрави!

Метнал се той на седлото и си тръгнал.

 

Източник: сайта http://www.fairy-tales.su/narodnye/

 Превод от руски език М. Дюлгерова

Към следващата арменска приказка – “Смъртта на Кикос“.

Към индекса за бърз достъп до арменските приказки.