Абхазки приказки – индекс

 

Абхазия

 

Начало

 

Абхазки легенди:

 

Сказание за възвръщането на огъня

Как се появило Синьото езеро

Сълзите на девойката

Мъжки сълзи

 

Абхазки приказки за ум и хитрост:

 

Как врагът не го убил (Хаджбахуа)

Как умният човек оженил сина си (умница)

Който краде чуждото, губи и своето (Шардын)

Мъдрост

 

Абхазки приказки за вълшебства и подвизи:

 

Джаным, Джаткяр и сестра им Куара

Пастирът

Санта Сааджа и Сафа Сааджа

Златната чаша

 

Непознати думи от абхазките приказки

Авымаа – абхазки многострунен инструмент от типа на арфата.

Агулшап – приказен дракон, ядящ хора.

Адауы – приказно същество, великан-човекоядец.

Апхярца – абхазки двуструнен инструмент

Араш – легендарен кон.

Афы – бог на мълниите.

Ачамгур – четириструнен абхазки музикален инструмент.

Дад – или “дада” ласкаво обръщение, буквален превод – баща (“бащице” може би най-точно съответства на българсия фолклор) или “тате”.

Алаку – приказка “лаку, лаку” – (присказка- рус.).

Нан  “мама”. Използва се и като ласкаво обръщение на жена към някого – ако е млад мъж, може да се преведе: “сине”.

Сан – “моя мамо”- ласкаво обръщение към майката