Осетински

 

Индекс за бърз достъп до осетинските приказки

За държавата и природата

 Алани

Осетини

Осетия

 

Из “Нартски епос”:

Нартки епос

Мечът на Ахсар

Урузмаг и Харан-Хуаг

С какво небесните обитетели дарили Сослан

Как Сослан спасил Шатана от Адското езеро

Как Батрадз намерил Бурадзаг

 

Осетински приказки:

Благодарният човек – Ж

Великан и Сиромах – В – 1, 2, 3.                               

Домбай – В –                                                    

Как Сардон измамил уаигите – Х – 1, 2           

Неразумният син – У –                  

Ох и синът на сиромаха – В –                          

Леопард, мечка и вълк – Ж –                                     

Сиромах и Дявол – Х –                                             

Цената на хляба – У –

 

Към индекса за бърз достъп до “Приказки от други народи”.