Алани

 

Избрах за Вас лезгинка, която и грузинците и осетинците считат за част от своя фолклор.

os_a_1_O

Предците на съвременните осетинци са аланите. Те се отделили от сарматите в началото на Новата ера. Скоро подчинили родствените племена от Донските  и Северо-кавказките степи и разпространили влиянието си върху планинските племена. Затова с името алани е наричан съюзът на много племена – аси, овси, аорси, роксолани, сираки и др.

Алон (аланы – алани – Алания) – Самоназвание – ироны, ас; асы- от руски език – ясы; осы – Осетия – осетины е грузинско название.

os_a_2_Osetinski_peizazh

За аланите в Кавказ има данни още от началото на новата ера, въпреки че те несъмнено са пристигнали много преди това, заедно с другите сарматски племена. Херодот, Страбон и Птолемей пишат за аланите, като ги наричат скити и сармати.

Аланите били обединени в конфедерация – 11 самооуправляващи се общини, избирали парламент от висшето съсловие. Издигали непристъпни скални крепости в началото на долината, в която живеели – за да я отбраняват.

Аланският съюз бил разгромен от хуните, но се възродил след като се разпаднала империята на Атила. Дълго време аварите били верни съюзници на хазарите – подкрепяли ги в стремежа им да управляват кавказските народи. Аварите били врагове на арабите и съюзници на Византия. От Византия през Х век проникнало християнството сред аланите.

През ХІ-ХІІ век Алания поддържала приятелски отношения с Грузия.

През ХІІІ в. монголските завоеватели покоряват аланите. Богатар бил последния алански владетел.

os_a_3_osetinski_voin

Учените търсят древната религия на аланите в арийско-индоевропейските им корени, отразени в митологията и обрядите. Главата на клана ръководел ритуалите, в които всички участвали.

os_a_4_Mountain Church_Lisri

Сред аланите има вярващи и от двете религии – ислям  и християнство, но без църковна организация.

Аланите са прочути с дърводелски и дърворезбени умения.

os_a_5_Alania

Вижте две снимки на танцуващи осетинци: 1, 2, прочутият кавказки “Танц със саби”, осетинска сватба, портрет на осетинка от 1910 година.

Към индекса за бърз достъп до осетинските приказки.