ТДФ – начало

Звукозапис

В памет на Тодорка Дочева

Всяко време ражда свои злини

и нови герои, които да ги побеждават.

ТДФ – Театърът на детската фантазия е игра, в която децата от 5 до 11 годишна възраст сами съчиняват и илюстрират вълшебни приказки, като използват целия си жизнен опит – всичко научено, прочетено, преживяно. Карти за играта рисуваха художниците Даниела Максимова и Теодор Лихов.

От 1984 до 1988 година родният ни град бе обгазяван ежедневно.

Учители, библиотекари, художници, заедно с децата от Театъра на детската фантазия изразихме своята гражданска и творческа позиция, чрез Звучащата изложба “От вълшебните приказки, към опазване живото вълшебство на родния край”. 

Рисунки, пантомима, танц, музикално оформление към приказките за Киселинния дъжд и Града на майсторството – всичко това бе сътворено от четвъртокласници в Детския отдел на Библиотека “Любен Каравелов”- Русе.

През 1988 година над 4000 деца участваха в Звучащата изложба. Тя бе не само форма за екологично възпитание и стимулиране на детската читателска и творческа активност, но и протест срещу отнемането на основните ни човешки права – да дишаме чист въздух, да запазим здравето и живота си.

Прочетете най-интересните приказки на ученици от: СОУ “Йордан Йовков – начален учител Тодорка Дочева, НУИ “Веселин Стоянов” – музикален педагог Добринка Каракашева, ОУ “П. К. Яворов”- учител по български език Станимира Златева, ОУ “Иван Вазов” – начален учител Стефка Димиткова Цонева, СОУ “Христо Ботев”, СОУ “Константин-Кирил Философ”. 

Децата сами илюстрираха своите приказки с мелодии, създадени от десетгодишните бъдещи музиканти, които сега прославят България. Чуйте документалните записи на част от приказките за киселинния дъжд, направени с помощта на Добринка Каракашева и Игор Смирнов, обработени от Павел Стефанов.

Вижте снимките от балетния спектакъл по музика на десетгодишните музиканти от НУИ “Веселин Стоянов”, подготвен от деца от читалище “Захари Стоянов”, режисиран от балерината Венета Антонова. 

Разгледайте снимки на паното, нарисувано от възпитаниците на художничката Маргарита Хрисандова от Русенския център за работа с децата.

Първите сайтове на ТДФ създаде Стефан Стефанов – начален учител в СОУЕЕ “Константин-Кирил Философ”.

Прочетете: “Сладкодумко”, “Живото вълшебство”, “Ами ако…?”, “Ябълка златна”.

От ”Сладкодумко” ще се научите да играете с четири карти за героите от приказното царство и  още четири – за техните приключения.

“Живото вълшебство” ще ви запознае с природата на родния край и ще ви научи да съчинявате приказки за опазването му.

“Ами ако…” показва два по-сложни варианта на играта и ще ви запознае със значението на водата в природата.

“Ябълка златна” е помагало за родители, учители и библиотекари. Запознава педагозите, библиотекарите и родителите с правилата и спецификата в организирането на ТДФ – за създаване на трайни читателски навици и задълбочени, разностранни интереси към науката, изкуството и проблемите на съвременния свят.

Читателското израстване на детето е критерий за цялостното му интелектуално и емоционално развитие.

Игровото стимулиране на детската читателска и творческа активност прави по-радостен учебно-възпитателния процес, спомага за създаването на нестандартно – творческо мислене.

Маргарита Йорданова Дюлгерова
доктор на филологическите науки

Към: “Сладкодумко“, “Живото вълшебство“, “Ами ако“, “Ябълка златна“,

Към Звучащата изложба: текстове и звукозаписи, пано, снимки

Още приказки за Града на майсторството