Кумыкски

 

Индекс за бърз достъп до кумыкските приказки

 

Кумыки

 

Кумыкски вълшебни приказки

Приятелите на овчаря – В

Четирийсетте братя – В – 1, 2

 

Кумыкски приказки за ум и хитрост

Зайците на Музаир – У

Пейнума-ханум – У

Умният старец – У

Хитрият Байбурак – У – 1, 2

 

Кумыкски приказки за животни

Чалтук-Ахмед – Ж

 

Към индекса за бърз достъп до “Приказки от други народи”.