Зайците на Музаир

 

Зайците на Музаир

Кумыкска приказка

 

Веднъж ловец на име Музаир се хвалел пред съседа си:

– Вчера под един храст сто заека видях!

– Не може да бъде! – удивил се съседът. – Сто?

– Е, поне петдесет.

– Засрами се, Музаир! Къде се е чуло и видяло, под един храст петдесет заека?!

– Е поне десет бяха!

– Какво ще правят десет заека под един и същи храст?! Какво? Малка ли е гората, че всичките там ще се свират?

– Е, как да ги преброиш дългоушковците?! Но поне пет бяха!

– Не са били, признай си!

– Как да не са били?! Сам видях единия!

– Дори и един не си видял! Измисляш си.

– Не ми вярваш, значи?! Та аз с ушите си чух, как нещо шумулка под храста!

 

Из: http://www.fairy-tales.su/

Превод от руски език и литературна обработка М. Дюлгерова.

 

Към следващата кумыкска приказка “Пейнума-ханум”.

 

Към индекса за бърз достъп до кумыкските приказки.