Чалтук-Ахмед

 

Чалтук-Ахмед

Кумыкска приказка

 

Живял някога бедняк на име Чалтук-Ахмед. Нищо си нямал, освен едно старо куцо конче. Обичал го той и го жалел. Оставял го да пасе през нощта на полето. Но вместо да се поправи, кончето слабеело, ребрата му се брояли, странни рани кървяли по гърба му. Разтревожил се Чалтук-Ахмед. Решил цяла нощ да пази, да дебне и да види, кой измъчва кончето му. В полунощ пристигнали диви зверове – вълк, мечка, глиган и лисица. Забавлявали се те, плашели кончето, яздели го и забивали нокти в гърба му.

 

Изскочил той, хванал зверовете. Изплашили се те, замолили го, да ги пусне. Вълкът обещал да му докара цяло стадо овце, Глиганът – да разоре нивата му, мечката – да му покаже хралупа, пълна с мед. Само Лиса нищо не обещала, казала:

– Аз съм слаба и малка, но може да ти потрябва моят съвет в труден час…

Помислил, помислил Чалтук-Ахмед, пуснал зверовете. Погрижил се за кончето и вече не го оставял нощем само да пасе.

 

На другия ден Глиганът разорал с острите си бивни нивата му. Вълкът докарал стадо овце. Повела го Мечката към гората, хралупата с мед да му покаже. Взел Чалтук-Ахмед брадвата си и делви за меда и тръгнал след Мечката. Навлезли в най-дивата и гъста част на гората. Усетил беднякът аромата на меда и тъкмо се канел, да благодари на мечката, тя изръмжала:

– Ей сега ще те изям!

Изплашил се беднякът. Изведнъж чул гласа на лисицата:

– Чалтук-Ахмед! Чалтук-Ахмед!

– Тук съм!

– Чалтук-Ахмед, не си ли виждал Мечката? На ловците меча кожа им трябва.

Изплашила се Мечката, прошепнала:

– Кажи, че не знаеш, кажи, че не знаеш!

– Не знам! – извикал Чалтук-Ахмед.

– А какво е това пред теб?

– Кажи дънер! Кажи дънер! – повтаряла Мечката.

– А нима дънерът има уши?

– Кажи, че това са клончета! Кажи, клончета са!

– Това са клончета. – рекъл Чалтук-Ахмед.

– Тогава грабвай брадвата и здравата удряй между клончетата!

– Удари лекичко, мили Чалтук-Ахмед! Никога няма да забравя добрината ти!

– Не ти вярвам! – извикал Чалтук-Ахмед. – Замахнал и с все сила ударил Мечката по главата.

Благодарил на Лисицата. Напълнил делвите с мед, занесъл ги у дома.

 

Заживял той щастливо, но не забравял и дивите животни – оставял им по малко храна през зимата. А Лиса? За нея винаги имало вкусна кокошчица, ако решала на гости да му дойде. Че как иначе?! Нали живота му спасила!

 

Из: http://www.fairy-tales.su/

Превод от руски език и литературна обработка М. Дюлгерова.

 

Към индекса за бърз достъп до кумыкските приказки.

 

Към индекса за бърз достъп до “Приказки от други народи”.