Дунав

 

На надморска височина от 1078 метра, от платото Баар, в планината Шварцвалд в Германия, извират две малки реки – Бригах и Брег. Те се сливат в един общ воден ръкав край селището Донауешинген и слагат началото на река Дунав – втората най-дълга река на територията на Европа след Волга.

Потокът Дунав извира край Донауешинген, в пределите на замъка „Фюрстлих Фюрстембергишес шлос“. Изворът е карстов, а през 18 век водата му е отведена чрез тръбопровод под земята на замъка.

 

file_donaukvele Из: http://dunav.silistra.tv/image/Schwarzwald/file_donaukvele.jpg

 През 1895 година Адолф Хеер създава красива скулптурна композиция над кръглия басейн на потока Дунав. Тя изобразява майка Баар, която сочи пътя на младия Дунав. Само на няколко стотин метра след извора потокът  се слива с река Бригах. След около километър и половина Бригах се слива с река Брег и дава началото на река Дунав. Измерено е, че от този момент нататък Дунав протича в посока югоизток в продължение на 2859 километра.

Дунав е единствената река, която тече в посока от запад на изток. След като излезе от рамките на Германия (м-к), преминава през десет държави: Австрия, Унгария, Словакия, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Украйна, Молдова.

Цели 300 притока, около 30 от които са плавателни се стичат във водния поток на Дунав. По-големите и важни от тях са Драва, Ин, Морава, Прут, Сава и Тиса. Големи български реки, които се вливат в Дунав са Искър, Осъм и Янтра.

Река Дунав очертава почти цялата северна граница на България. В Румъния достига своята крайна точка – влива се в Черно море.

В река Дунав има 120 малки наносни острова, 70 от тях са български. Най-големи са: Житния остров (дълъг 100 км и широк 25 км) в Словакия, Маргит и Чепел в Унгария, и Персин (42 кв. км) в България. Дунавският пролом Железни врата, между Сърбия и Румъния, е най-големият пролом в Европа (132 км). Най-тясната част на пролома е широка само 150 м, но точно тук Дунав достига най-голямата си дълбочина – 50 м.

Дунав преминава и през забележителните четири столици. Това са: Виена, Братислава, Будапеща, Белград. Точно заради това тя винаги е била важен търговски път, който свързвал Черноморието и Централна Европа. Това е така още от древността. Императрицата на Австрия сформирала звено, което да регулира плаването по реката. Първото плаване на търговски кораб е станало през 1830 година. За това, че Дунав свързва Западна Европа и Балканския полуостров, споменава още древногръцкият историк Херодот в неговата книга „История“, а през 3-ти век реката е северна граница на Римската империя, а крепостите построени на бреговете ѝ служат за защита от нападения.

Днес река Дунав е важен международен воден път. Той е определен от Европейския съюз за транс-европейски транспортен коридор № 7. Той минава през 10 европейски страни. Водосборният басейн на река Дунав се разпростира върху още девет държави: Италия, Словения, Босна, Херцеговина Албания, Македония, Полша, Швейцария и Чехия.

Корабоплаването по Дунав продължава през по-голямата част от годината и се прекъсва поради зимните условия само за 1–2 месеца. През по-топлите зими е възможно да не прекъсне през цялата година.

Реката е дом и на много растителни и животински видове. Коритото на Дунав е най-голямата заблатена територия в Европа и поради тази причина тук се намира и най-голямото количество тръстика в целия свят. Тук растат и няколко красиви видове водна лилия и трева. По бреговете на Дунав има и красиви гори, където могат да се срещнат много видове животни и растения. Тук е най-голямата популация на европейския пор, живеят много редки видове влечуги. Тук се намира и известният резерват „Сребърна“, където гнезди къдроглавият пеликан – световно застрашена птица.

Интересно:

Древните гърци вярвали, че Дунав е брат на Нил, сина на титана Океан и богинята на морето Тетида. Траките наричали реката Истрос, римляните – Данистер и Данубиус, гърците – Дунавис, немците и австрийците я наричат Донау, унгарците – Дуна, румънците – Дунареа, русите – Дунай, словаците – Дунава, а българите и сърбите – Дунав. Според учените думата произлиза от индоевропейското „дану“, което значи река. В света няма друга река с толкова много имена!

В Онгъл, областта от делтата на Дунав между реките Прут и Серет, се настанили Аспаруховите българи след разпадането на Велика България, преди да се заселят южно от Дунав. Именно оттук Аспарух провъзгласил образуването на Първата българска държава.

 

А сега, тръгваме на пътешествие в света на приказките, създадени от народите, живеещи в земите, захранващи с вода река Дунав.

Индекси:

Австрийски приказки

Немски приказки

Унгарски приказки

 

“С приказки по Дунава” – виж общия индекс “Приказки“.

Към “Оги – Огненото драконче

 

За най-любознателните:

“Шварцвалд и изворите на Дунав”:  http://dunav.silistra.tv/page/izvor.html

В Уикипедия  – вижте през кои градове преминава Дунав и природните паркове и резервати по течението на реката.

https://www.bepf-bg.org/files/51_6-Dunavskipaket-glava5-bg.pdf – Игри, данни за Дунав и водосборния му басейн. На стр. 216 – знамената на 19-те държави, от които идват водите на река Дунав.

За деца:

“Дунав” –  http://www.az-deteto.bg/dunav-rekata,-minavashta-prez-nay-mnogo-darzhavi-v-evropa/12301/view.html

Информация за страните от Европейския съюз:

http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_bg.htm

Да опознаем Европа: география, езици,климат и природа, земеделие и животновъдство, морето, пътешествие във времето – каменната ера и т.н., да научим уроците на историята, ЕС, забележителности, викторина, как се вземат решения, 40 прочути личности.

http://europa.eu/europago/explore/pdf/flip-book/lets-explore-europe-bg/NA0114598BGC_002.pdf

Държави – членки на ЕС – еднотипен списък: име, политическа система, столица, територия, население, валута, адрес на официалния уебсайт на правителството.

http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_glance/member_states/index_bg.htm

Мрежа от защитени територии по река Дунав: има чудесна карта и фотографии:

http://www.danubeparks.org/files/185_Broshura_-_Dunav_BG_final.pdf

В изследване на природата по река Дунав:

http://www.danubeparks.org/files/842_BG_Tourism_Brochure_DANUBEPARKS.pdf