Бахлул

 

Бахлул

Бахлул

 

Бахлул Даненд

Бахлул Даненд е любим герой на азербайджанските и татските приказки и анекдоти. Според някои изследователи Бахлул е реално съществувала личност, живяла през VІІІ век. Може би е бил брат на халифа Харун ар-Рашид. (П. Сеидов. Предисловие. Анекдоты о Бахлуле Даненде. М” 1986, с. 8).

В началото на нашия век, пръв Фарираддин Еттар събрал и публикувал анекдотите за Бахлул Даненд. След него А. Музниб и Н. Сеидов са се занимавали с издаването на тези прекрасни творби на азербайджанския фолклор.

Три приказки за Бахлул можете да прочетете в този сайт: http://chitanka.info/text/2571-bahlul-mydretsyt

 

Настрадин

 

 Молла Насреддин

Молла Насреддин или както ни е познат от българския фолклор – Настрадин Ходжа  е общ герой за двайсет и четири народа от Изток. В тези приказки и анекдоти той е остроумен и смел – като нашия Хитър Петър.

 

Деде Коркут

 

http://www.stranamam.ru/post/3297692/  От статията на Нигар можете да научите още много за най-разпространените жанрове на азербайджанския фолклор – приказки, митове, алгыш (възхвала), гаргыш (проклятие), романтичните дастани, героичния епос: “Китаби-Деде Горгуд” и “Кьороглу” – разпространен сред много тюркоезични народи.

http://www.mct.gov.az/uploads/medeniyyet/dedekorkut.jpg

«Китаби-Деде Горгуд» (“Китаби Дедем Горгуд ела лисани таифейи Огузан”) на езика на огузските племена означава: “Книга на моя баща Горгуд”. Това е епосът на огузските тюрки  най-древният паменик на писмената народна литература на Азербайджан (XI – XII век).

Из :  http://www.mct.gov.az/service/lang/ru/page/98/sid/22/nid/117/

Към индекса за бърз достъп до азербайджанските приказки.