Тайната на младостта

 

 

 

Аварска приказка

 

В едил аул живеел мелничар – човек честен и справедлив. Никога не вземал нищо чуждо и бил готов да сподели и последната си шепа брашно с някой бедняк.
Веднъж почиствал мелницата си и видял голяма, червена ябълка да се носи по водата. Приискало му се да я изяде, но си помислил: “Не съм отгледал тази ябълка, затова нямам право да я изям.” Но красотата на ябълката го поразила и решил да разбере, от чия градина е.

Тръгнал покрай мелничната вада, стигнал до реката. Скоро видял старец с белоснежна брада.

   – Салам алейкум! В твоята градина ли растат такива прекрасни ябълки?

   – Не, добри човече. Отглежда ги големият ми брат. Градината му е по-нагоре.

Мелничарят продължил покрай реката и скоро видял възрастен мъж, с посивяла брада.

   – Салам алейкум! Твоят брат ли живее надолу край реката? В твоята градина ли растат такива ябълки?

   – Да, срещнал си по-малкия ми брат. А ябълките отглежда нашият най-голям брат, който живее високо в планината. Тръгни покрай поточето и скоро ще стигнеш.

Повървял мелничарят, заслушан в песента на птиците и видял младолик човек – без нито един бял косъм!

   – Салам алейкум, добри човече! От твоята градина ли е тази ябълка? Ти ли си най-големият брат на двамата старци, които живеят надолу край реката?

   – Ваалейкум ассалам! Да. Аз съм най-стар. Аз отглеждам такъв сорт ябълки. Заповядай, пътниче! Гост бъди ми!

Благодарил мелничарят и приел поканата.

   – Жено, дай да похапнем и не забравяй да избереш най-зрялата диня!

Нагостила ги жената, донесла диня. Срязал я стопанинът и рекъл:

   – Не е узряла, донеси друга!  

Донесла жената нова диня. Срязал я стопанинът, но пак не я харесал. И така – пет пъти! Но жената не се разсърдила! Усмихната носела диня след диня и накрая много се зарадвала – петата диня се оказала сладка като мед.

Благодарил мелничарят на стопаните и запитал:

   – Защо ти, най-старият брат изглеждаш толкова млад?

   – Ти сам видя – пет пъти пращах жена си диня да избира, но нито тя, нито аз се ядосахме. Лоша дума никой не издума. В мир и сговор живеем. Кавги не помрачават живота ни. По-младите ми братя не успяха да постигнат това.

Разбрал мелничарят тайната на дълголетието. Уважавал жена си, никога не се карал с нея. В мир и сговор живели дълго и щастливо. Разказват, че като станал на сто години, мелничарят нямал нито един бял косъм.

 

 

Източник: http://www.nskazki.nm.ru/avar.html

Превод от руски език и литературна обработка – М. Й. Дюлгерова

 

 

Към следващата аварска приказка “Тримата братя и девойката-шах – 1”.