Отплата

 

Азербайджанска приказка

 

Съсед на Молла[1] Насреддин бил беден старец, който по цял ден събирал дърва, продавал ги на пазара и тъй едва успявал да се изхрани.

Веднъж старецът се връщал от гората с тежък сноп пръчки на гръб. Много се изморил и решил да си отдъхне. Смъкнал тежкия сноп пръчки от гърба си. Стар бил той и слаб. Като решил пак да метне товара на гърба си, не успял.

В това време някой минал край него. Старецът го помолил да му помогне –  да повдигне снопа, за да го постави на гърба си. Непознатият първо запитал:

– А как ще ми се отплатиш?

– Сине, не виждаш ли, че съм стар и беден?!  Та какво ли имам аз, за да ти го дам?! Нищо!

 

Непознатият нищо не отговорил. Метнал снопа съчки на гърба на стареца и тръгнал след него. Като стигнали до дома на бедняка, непознатият се развикал:

– Давай обещаното “нищо”!

– Синко, остави ме на мира! Какво искаш?!

– Как, какво?! Попитах те, как ще ми се отплатиш, ако повдигна товара ти, какво ще ми дадеш. Ти отговори “Нищо.” Давай сега това “Нищо”!

Старецът дълго уговарял непознатия пътник, но той не го слушал. Все повтарял:

– Дай ми обещаното “Нищо”!

Накрая замъкнал бедния старец при кази – съдията. Той да разреши спора им. Изслушал го кази и извикал Молла  Насреддин. Рекъл му:

– За бога, Молла, заеми се с това дело. Само ти можеш да разрешиш спора им.

 

Седнал Молла на възглавницата, изслушал и двамата и като се обърнал към непознатия пътник, казал:

– Прав си, братко, щом ти е обещал “Нищо” за помощта ти, длъжен е да ти го даде. Но аз виждам, че старецът е беден. А и това нищо, не всеки го притежава. Съгласен ли си, вместо стареца, аз да ти дам това “Нищо”?

Пътникът се съгласил.

Молла  Насреддин повдигнал ъгъла на възглавницата, върху която седял и заръчал:

– Протегни ръка и вземи това, което е скрито там.

Непознатият зашарил с ръка под възглавницата.

– Е, какво намери? – запитал Молла  Насреддин.

– Нищо! – сърдито изръмжал пътникът.

– Е, това е точно това “нищо”, което ти е било обещано. Грабвай го и се махай!

 

Източник:

ПРОДЕЛКИ хитрецов. – Москва : Издательство “Наука”, 1977, с. 350-351.

Молла Насреддин Азербайджанский – 349-356 с.

 

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

 Към следващата азербайджанска приказка “От съдбата не можеш да избягаш – 1“.

 


[1]В Азербайджанските приказки най-прочутият хитрец е Молла Насреддин. Молла – означава ходжа. В този край на света молла е мюсюлмански духовник, който отправя молитви към Аллах – бога на мюсюлманите. Това наименование се използва и като израз на уважение към най-мъдрите хора.