Хитреци

 

 

АБХАЗКИ

Как врагът не го убил (Хаджбахуа) – Х – абхазка приказка

Който краде чуждото, губи и своето (Шардын) – Х – абхазка приказка

 

АВАРСКИ

Отмъстител (Крадците на ханското съкровище) – Х – аварска приказка

Чилбик и харт – В – аварска приказка – 1, 2.

 

АДЬIГСКИ

Един от друг по-малки – В, У – адыгска приказка – Педя Човек – умният най-малък брат

Как измамили хаджи – У – адыгска приказка

Как синът изпълнил заветите на баща си – У (Завет) – адыгска приказка

Как беднякът делил кокошка – У – балкарско-карачаевска приказка

Куйцук и Шайтан – У – кабардинска приказка

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИ

Жълтата диня – Ж, Х – азербайджанска приказка

Искай всичко, каквото пожелаеш! – Х – (Молла Насреддин– азербайджански)

Камилският череп – Х – (Молла Насреддин – азербайджански)

Отплата – Х, У – (Молла Насреддин – азербайджански)

Пастирът и търговецът, който управлявал пазара – В, Х – азербайджанска приказка – 1, 2.

Тайната на дружбата – В, Х ( хитрецът Кечал Мамед – т.е. плешивият Мамед) – азербайджанска приказка – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

АРМЕНСКИ

Ленивата Гури – Х – арменска приказка

 

БИРМАНСКИ
(От Бирма, Мянма или Мианмар)

Тигърът  и Ман Бья (качински хитрец, злобни шеги) – приказка на народа качин от Бирма (Мянма или Мианмар) – 1, 2.

Мъдрият заек и мечокът – Ж, Х – приказка на народа “палаун” от Бирма (Мянма, Мианмар)

“Боу Хейн” – У, Х – или “Как планинските племена чин войвали с горските”  (за хитрия и храбър Боу Хейн) – приказка на народа чин от Бирма (Мянма или Мианмар)

 

ГРУЗИНСКИ

Нацаркекиа – Х, В  – 2 – грузинска приказка – Героят – умен, но мързелив – 1, 2.

 

ДАРГИНСКИ

Как вразумили Мулла – Х – даргинска приказка

Как Насреддин броил овце – Х – даргинска приказка

 

ЕВРЕЙСКИ

Еврейски анекдоти

№ 131 – Хершел и кръчмарката – еврейски анекдот

№ 132 – Излъжи, без да мислиш! – еврейски анекдот

№ 149 – Те и така са си хубави – еврейски анекдот

№ 150 – Цената на главата – еврейски анекдот

№ 161 – Не му харесва това – еврейски анекдот

№ 165 – Помощник – еврейски анекдот

№ 168 – Не бива да си придирчив! – еврейски анекдот

№ 180 – Шайке благославя – еврейски анекдот

№ 186 – Той също иска да живее – еврейски анекдот

№ 192 – И двамата грешат – еврейски анекдот

№ 194 – Бинька и варениките – еврейски анекдот

№ 196 – Шкаф не му трябва – еврейски анекдот

№ 199 – Как Бинька благословил богаташката – еврейски анекдот

№ 208 – Заслужава си цената – еврейски анекдот

№ 209 – Дълг и маса – еврейски анекдот

№ 223 – Ще се върне – еврейски анекдот

№ 251 – Водата е най-добра – еврейски анекдот

№ 317 – Кой е по-хитър? – еврейски анекдот

 

Еврейски приказки за ум и хитрост:

№   90 – Кралските загадки – еврейска приказка

№ 143 – Пророк Илья – адвокат – еврейска приказка

Святите обувки (за Хершел Острополер) – еврейска приказка

№ 206 – Скъпи гости (за Иосл Маршалик) – еврейска приказка

№ 225 – Тъстът – скъперник – еврейска приказка

№ 123 – Хершел в ролята на ребе (за Хершел Острополер) – еврейска приказка

 

ИНГУШКИ

Как старецът надхитрил шейтаните – Х – ингушка приказка – 1, 2.

Нивата на Цаген – Х – ингушка приказка

Цаген, Мулла и дъждът – Х – ингушка приказка

 

КУМЬIКСКИ

Зайците на Музаир – Х – кумыкска приказка

Хитрият Байбурак – У – кумыкска приказка 1, 2.

 

ЛАКСКИ

Жабешки пари – У, Х – лакска приказка

 

ЛЕЗГИНСКИ

Алчният лесно се мами – У – лезгинска приказка (Насреддин)

 

ОСЕТИНСКИ

Как Сардон измамил уаигите – Х – осетинска приказка – 1, 2.

Сиромах и Дявол – Х – осетинска приказка

 

ТАТСКИ

Как младежът си купил брада  – Х – татска приказка

 

ЧЕЧЕНСКИ

Гъсокът-падчах – Х – чеченска приказка

Дверите на рая – Х – (Чора надхитрил Мулла) – чеченска приказка

Сам повярвал на измислицата си – Х – чеченска приказка (Несарт)

 

ЯПОНСКИ

Живата игла, мъртвата игла и летящата колесница – В, Х – японска приказка

Издържливият самурай – В – японска приказка

Как Хикоити ловил Каппа – Х – японска приказка

Как Хикоити станал невидим – Х – японска приказка

Неочаквано – самурай – Х – японска приказка

 

Към Упътването – за бърз достъп до други тематични индекси.