Ще се върне

 

Ще се върне!

Еврейски анекдот

 

Някой купил от обущаря обувки за деветстотин копейки, но платил само седемдесет.

– Вярвам ви, утре ще донесете останалите пари. – рекъл обущарят.

– Сигурна съм, че няма да се върне. – рекла жена му, когато купувачът си тръгнал.

– Не се тревожи, ще се върне. Завих му две леви обувки.

 

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

Към следващия еврейски анекдот “Водата е най-добра”.

 

Към индекса за бърз достъп до еврейските приказки.