По-хитър

 

Кой е по-хитър?

Еврейски анекдот

 

Умрял един евреин и оставил цялото си състояние на своите трима приятели: равин, търговец и банкер. В завещанието си оставил странна заръка: всеки от наследниците да пусне в гроба му по сто рубли.

Нямало какво да сторят – и тримата дошли на погребението.

Извадил равинът от кесията си сто рубли, спуснал ги в гроба.

Търговецът написал: “Задължавам се да изплатя сто рубли на приносителя на тази разписка.”  И я пуснал в гроба.

Банкерът написал разписка за триста рубли, пуснал я в гроба и си взел рестото – разписката на търговеца и стоте рубли, които пуснал равинът.

 

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

Към следващия еврейски анекдот “Кралските загадки.

 

Към индекса за бърз достъп до еврейските приказки.