Кралски загадки

 

Кралски загадки

Еврейска приказка

 

Един крал много обичал загадките. Той винаги казвал, че връх на мъдростта е умението да се разговаря чрез загадки. 

Веднъж кралят се разхождал по брега със своя пръв министър. Било много студено. Реката била замръзнала. Видели евреин, който пробил дупка в леда и перял вълна в ледената вода.

– Кое е повече – пет или седем? – запитал го кралят.

– А кое е повече трийсет и два или дванайсет? – отговорил на въпроса с въпрос евреинът.

Кралят се усмихнал и задал следващия въпрос:

– Имало ли е в дома ти пожар?

– Да пет пъти и още два очаквам.

Кимнал кралят, погледнал министъра и запитал пак евреина:

– Ако ти пратя гълъб, ще успееш ли да го оскубеш?

– Изпрати. Сам ще видиш.

 

Прибрал се кралят в двореца и запитал първия министър:

– Разбра ли, за какво си говорехме?

– Та вие говорехте със загадки! Как бих могъл да разбера.

– Ти би трябвало да си най-мъдрия човек в кралството ми, а един бедняк-евреин ме разбра по-добре от теб. Давам ти три дни. Ако не успееш да ми отговориш, значи си недостоен да управляваш кралството – ще те прогоня.

Мислил, мислил, нищо не измислил министърът. Съветниците му – също. Наложило се да извика евреина в двореца.

– Кажи ми, за какво си говорехте с краля?

– Добре, ще ти кажа, срещу хиляда дуката. – усмихнал се беднякът.

– Безобразие! За няколко отговора – толкова много пари!

– Ако ти се вижда скъпо, не плащай.

Евреинът се обърнал и спокойно се завърнал у дома.

Минали два дни. Срокът, който определил кралят, изтичал. Пратил министърът да извикат пак бедния евреин. Нямало що да стори – броил му парите.

– Бързо казвай, какво означават въпросите и отговорите!

– Когато кралят видя, че пера вълна в студената вода, запита: “Кое е повече – пет или седем?” Той искаше да каже: Не ми ли стигат седем топли месеца, че се налага да пера вълната и в студените. Аз отговорих: “А кое е повече трийсет и два или дванайсет?” Тоест моите трийсет и два зъба изяждат повече, отколкото заработвам за дванайсет месеца – затова се налага да работя на студа.

Кралят запита имало ли е у дома пожар. Той искаше да разбере, омъжвал ли съм дъщеря. Защото вдигне ли бедняк сватба на дъщеря, оголява, като след пожар. Отговорих му, че пет пъти е имало у дома пожар и още два очаквам – значи омъжил съм вече пет дъщери, още две скоро ще омъжа.

Накрая кралят ме попита:”Ако ти пратя гълъб, ще успееш ли да го оскубеш?” Отговорих му: “Прати го и ще видиш.” Пан министре, кралят изпрати теб. Добре ли те оскубах, ти сам прецени.

 

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

Към следващата еврейска приказка “Пророк Илья – адвокат”.

 

Към индекса за бърз достъп до еврейските приказки.