Благославя

 

Шайке благославя

Еврейски анекдот

 

Шайке Файфер веднъж отишъл при един богаташ за милостиня – опитвал се да помогне на бедно семейство. Скъперникът подал на Шайке петак.

Дълто гледал Шайке петака, после благодарил и го благословил:

– Да ви даде Бог, капитал два пъти по-голям от това, което дарихте.

Богаташът избухнал и обсипал Шайке с грозни думи, но той спокойно отговорил:

– Все още можете да дарите две хиляди жълтици и тогава със същата благословия Бог може да ви ги удвои.

 

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

Към следващия еврейски анекдот “Той също иска да живее”.

 

Към индекса за бърз достъп до еврейските приказки.