Скъпи гости

 

Скъпи гости

Еврейска приказка

 

Йосл Маршалик пристигнал в непознат град и отишъл в гостилницата на най-прочутия скъперник, който никога, никому добро не бил сторил. Казал му, да очаква скъпи гости. Гостилничарят се зарадвал, приготвил разкошен обяд. Скоро пристигнали “гостите” – жената, тъщата и децата на Иосл. Излапали те вкусните гозби. Подал им сметката гостилничарят, а те казали, че Маршалик ще се погрижи за всичко.

– Реб еврей, Вие не ни познавате. За пръв път идваме тук. Ние сме ваши гости. Аз съм беден човек, как да платя такъв скъп обяд?

Стопанинът се разгневил, развикал се.

– Спокойно, аз обичам да се шегувам. Пригответе ни  най-хубавите стаи, а утре ще се убедите, че ние наистина сме скъпи гости. – рекъл Иосл.

Донесъл от колата сандък, извадил от там тежка торба, в която нещо звънтяло.

– Жено, сложи под възглавницата си златото ни.

Жена му го погледнала с недоумение, но покорно изпълнила заповедта му.

Кръчмарят веднага станал любезен и услужлив. А през нощта се промъкнал в стаята и откраднал торбата.

 

На сутринта Маршалик се развикал, че някой е откраднал парите му. Събрали се местните хора, извикали равина. Гостилничарят се кълнял, че нищо не знае за кражбата. Но Йосл показал разлятия около леглото на жена си мед. Разгледали чехлите на скъперника и що да видят – изпоцапани с мед! 

Наложило се да върне откраднатата торба. Погледнали вътре – начупени керемиди.

 

Развикал се Йосл Маршалик, че в торбата имало триста жълтици. Наложило се кръчмарят да му даде петдесет, а за останалите двеста и петдесет да напише разписка. Като си тръгвал, Йосл казал на скъперника:

– Е, вчера не ви ли казах, че ви идват скъпи гости?

 

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

Към следващата еврейска приказка “Тъстът – скъперник”.

 

Към индекса за бърз достъп до еврейските приказки.