Боу Хейн

 

 

Планинските и горските племена

Приказка на народа чин от Бирма (Мянма, Мианмар)

01_Myanma_dyga Из: http://pixdaus.com/arunachal-pradesh-burma-myanmar-landscape/items/view/149308/

Много, много отдавна в северозападните планини живеел храбрият Боу Хейн. Хората от неговото племе дълбаели стволовете на вековни дървета,  правели си лодки от тях и нападали земите на племената в равнината – надолу по течението на река Чхиндвин.

Племето на Боу Хейн често ограбвало ориза и животните на племената от гората и равнината. Те се гневяли, но нищо не можели да сторят – не знаели да плуват, страхували се от водата, не умеели да правят лодки и да ги ползват. Затова предложили да се прокара граница. Споразумели се да принесат жертва – да заколят бивол, да пуснат главата му да плува по реката и където тя спре, там да мине границата.

Речено-сторено! И всички били доволни. Уморили се от битки, искали да живеят спокойно. Племената от гората и долината дори се съгласили да плащат данък на планинското племе: биволи, крави, свине, ориз и оризова ракия.

Докато траели преговорите, никой не видял Боу Хейн. Неговите хора казвали, че вождът им живее високо в планината и ги праща те да воюват. През нощта доплували с лодките си, преместили биволската глава близо до селата на покорените племена. Те се досетили, че нещо нечестно са сторили планинците, но нищо не можели да сторят. Трябвало да се примирят. Наложило се да плащат данък, но се надявали някога да отмъстят. Започнали да се готвят за война. Научили се да плуват, да правят лодки и да гребат с тях срещу течението на реката.

02_MYANMARИз: http://i.huffpost.com/gen/1290360/thumbs/o-MYANMAR-NATURAL-RESOURCES-facebook.jpg

Боу Хейн се досетил, че този път битката ще бъде тежка. Затова заповядал на своите хора да отсекат едно вековно дърво и да издялат от него огромно стъпало, като го натиснат въру земята да остава следа като от човешки крак, но много-много по-голяма. Накарал момчетата от планинското племе да накиснат във вода тютюневи листа, а после да ги закачат по върховете на дърветата. На голямо разстояние една от друга оставили следи от гигантското дървено стъпало – сякаш великан е минал по пътеката. Стъпките стигали до селото, минавали през него и продължавали високо в планината.

Боу Хейн заповядал на хората си да се скрият и да не влизат в схватка с врага. В селото останали само старците.

Скоро доплували лодките на горските обитатели, пристигнали и войните от долината. Видели великанските следи. Стигнали до селото, без никой да ги нападне. Запитали старците:

– Чии са тези следи?

– На великия вожд Боу Хейн. – отговорили те. – Днес беше тук. Готви се за война.

– Да се връщаме, докато не е станало късно! – изплашили се хората от долината, но вождът им настоял да продължат.

По върховете на дърветата край пътеката видели тютюневи листа, от тях капел сок, сякаш някой ги е дъвкал. (Трябва да знаете, че в тази част на света дъвчат тютюневи листа, тъй както в други държави пушат цигари.)

– Защо тютюневите листа са по върховете на дърветата? – запитали хората от горските племена.

– Преди малко славният Боу Хейн мина от тук. Дъвчеше тютюн и плюеше от високо – та нали снагата му се извисява над планинските върхове.

Изплашили се войните от горските племена, но вождът им настоял да продължат.

 

А в това време Боу Хейн се съблякъл гол, легнал в скута на жена си и се престорил че суче.

Като видели това, хората от гората и долината много се учудили. Вождът им запитал:

– Кой е този?

– Бебето на Боу Хейн. – отговорила жената. – Аз съм една от кърмачките му. Дани е живо и здраво мъничето! Ящно е. Трийсет кърмачки не можем да го заситим. А пък е и силно, с железни пръти си играе, като бамбукови пръчици ги гъне.

“Ако кърмачето е толкова голямо и силно, какъв ли ще е баща му…?!”

Изплашили се хората, които живеели в гората и долината, отказали се да воюват с планинците. Прославил се Боу Хейн и докато бил жив никой не смеел да напада племената чин.

 

Източник : СКАЗКИ народов Бирмы. – Москва : Худ. л-ра, 1976, с. 88-91.

Превод от руски език и литературна обработка – М. Й. Дюлгерова

03_Inle_noshtem

        Из: http://loveopium.ru/content/2012/07/walk/13s.jpg

 

Към индекса за бърз достъп до бирманските приказки.