Искай всичко

 

 

Искай всичко, което пожелаеш!

Азербайджанска приказка

 

Веднъж един от роднините на Молла Насреддин го зарадвал много, услужил му с нещо.

– След като ми помогна, след като ми направи такова добро, може да поискаш от мен всичко, какво пожелаеш!

Зарадвал се роднината, толкова много се зарадвал, че не знаел, какво да поиска. Алчността закипяла в сърцето му и той помолил:

– Дай ми срок до утре! Ще помисля и ще ти кажа.

– Дадено! – съгласил се Молла.

 

Когато на следващия ден роднината пристигнал да иска обещаното, Молла Насреддин отговорил:

– Аз обещах да изпълня само една твоя молба. Ти ме помоли да ти дам време да си помислиш. Е, дадох ти го! Тъй че, какво още искаш?

 

Източник:

ПРОДЕЛКИ хитрецов. – Москва : Издательство “Наука”, 1977, с. 353.

Молла Насреддин Азербайджанский – 349-356 с.

 

Превод от руски език и литературна обработка – Маргарита Дюлгерова.

 

Към следващата азербайджанска приказка “Камилският череп“.