Камилският череп

 

Азербайджанска приказка

 

В Азербайджанските приказки най-прочутият хитрец е Молла Насреддин. Молла – означава ходжа. В този край на света молла е мюсюлмански духовник, който отправя молитви към Аллах – бога на мюсюлманите. Това наименование се използва и като израз на уважение към най-мъдрите хора.

 

Ето какво се случило веднъж, когато беднякът Молла  Насреддин нямал пари дори хляб за семейството си да купи. Жена му изпрела прежда, навила я на малко кълбо, дала я на мъжа си и заръчала:

– Продай преждата. Купи хляб. Да залъжем поне глада на децата …

Дълго бродил Молла из пазара, но не успял да продаде преждата. Търсел работа. Каквато и да е! Питал и разпитвал – никой не му обърнал внимание. Богатите търговци дори и не го погледнали.

 

Разсърдил се Молла  Насреддин. Помислил си: “С търгашите трябва да се постъпва по търгашески!”. Намерил той череп от камила, омотал преждата около него и пак тръгнал из пазара. Един продавач го извикал до сергията си и му предложил много по-ниска цена от тая, която струвало такова голямо кълбо прежда. Молла  Насреддин не се пазарил. Търговецът се усъмнил и запитал:

– Молла, освен прежда в това кълбо има ли още нещо?

– Има. – отговорил Молла. – Камилски череп.

Търговецът решил, че беднякът пак се шегува. Та нали бил прочут с острия си език! Успокоил се и отброил парите. Молла  Насреддин купил хляб и си отишъл у дома.

 

Търговецът размотал кълбото и видял, че вътре наистина има камилски череп. На другия ден извикал при себе си Молла и го упрекнал:

– Как не те е срам!

– Защо? Та нали като ти го продадох, ти казах, че вътре има камилски череп? Да не си го купувал! А и ти купи преждата толкова евтино, че дори вътре да имаше и цяла камила, пак нямаше да си на загуба.

 

Източник:

ПРОДЕЛКИ хитрецов. – Москва : Издательство “Наука”, 1977, с. 349-350.

Молла Насреддин Азербайджанский – 349-356 с.

 

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

Към следващата азербайджанска приказка “Мелик Мамед – 1“.