Дълг

 

Дълг и маса

Еврейски анекдот

 

Шлойме отдавна дължал двайсет рубли, но все не можел да се издължи. Цели двайсет рубли са това! Как ли да ги намери бедняк като него? На пазара, в синагогата, при равина – навсякъде го срещал човекът, който му дал парите и все искал да му ги върне. Веднъж толкова се ядосал, че дошъл в дома на Шлойме и започнал да удря по масата и да вика:

– Парите ми! Парите ми!

А Шлойме Людмирер се усмихнал.

– Подиграваш ли ми се? Защо се смееш?

– Не се смея на вас, а на вашия начин да си искате парите, удряйки масата. Ако знаех, че в отговор на ударите масата ще ми даде пари, повярвайте, отдавна да съм я разцепил…

 

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

Към следващия еврейски анекдот Ще се върне”.

 

Към индекса за бърз достъп до еврейските приказки.