Насреддин

 

Как Насреддин броил овце

Даргинска приказка

 

Един човек поръчал на Насреддин да се грижи за овцете му, докато се върне от пазара. Докато стопанинът отсъствал, Насреддин изгубил една овца. Завърнал се селянинът, гледа – една овца липсва.

– Какво е това?! Насреддин! Една овца липсва! – рекъл стопанинът.

– Не може да бъде! Да ги преброим.

Преброил ги Насреддин, възмутено извикал:

– Двайсет са! Нали ти казах!

Преброил ги стопанинът – пак една овца не стига.

Решили да извикат двайсет души, които да вземат по една овца. Дошли съседите. Точно двайсет души. Всеки взел по една овца. Един от тях без овца останал и се развикал:

– За мен овца не остана.

Насреддин се разсърдил:

– Че как ще остане, тебе ли ще чака! Избягала е докато ти се мотаеш!

 

Източник:

СКАЗКИ народов СССР. Т. 1. – Москва : Изд. “Правда”, 1986, с. 381.

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

Към индекса за бърз достъп до даргинските приказки.