Чудовище

 

Чудовище

Чеченска приказка

 

Живяло някога чудовище с девет глави и с едно тяло. Опустошавало земите на един далечен аул. Събрали се селяните, нападнали го. Главите на чудовището се изпокарали – всяка от тях искала да командва останалите. Затова хората лесно успели да се справят с него. Отсекли главите му една по една, докато те се карали помежду си.

Прочули се победителите – през девет земи в десета се понесла славата им.

Но бедата никога не идва сама… Лесна им се видяла на селяните битката. Възгордели се. Хвалели се, че са непобедими.

И ето, че се появило друго чудовище. Имало си то девет тела, но една единствена глава. Мислели си хората, че битката ще бъде още по-лесна.

Та нали само една глава трябва да отсекат!

Нападнали го, но не успели да го победят – и деветте тела се подчинявали на главата – девет пъти по-силно било чудовището…

  

Из: СКАЗКИ и легенды ингушей и чеченцев. (Сказки и мифы народов востока) – Москва : Изд. “Наука”, 1983, с. 243.

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

Към индекса за бърз достъп до чеченските приказки.

Към индекса за бърз достъп до “Приказки от други народи