Едно, но…

 

Едно, но…

Бирманска приказка

Бирманците са народ от Мянма (Бирма, Мианмар)

 

В едно село живеели две момчета: Ньян Тху и Мья У. Когато пораснали, отишли в града занаят да научат. Ньян Тху бил много способен и бързо усвоил няколко занаята. Мья У се научил само да плете кошници.

Бамбукова кошница за риба

Бамбукова кошница за риба

Завърнали се у дома и всеки от тях започнал да си изкарва хляба с това, което умеел. Мья У плетял кошници все по-добре и по-добре. Прочул се и хората започнали да търсят кошниците му, които ставали все по-хубави и по-хубави. Ньян Тху, който овладял много занаяти, пробвал ту едно, ту друго, но все не успявал да се замогне, докато Мья У печелел все повече и повече.

birm_birm_u_e_2

   – Защо въпреки многобройните ми умения, не мога да преуспея? А Мья У, който може само кошници да плете, вече забогатя. – запитал Ньян Тху мъдреца на селото.

Старецът нищо не казал. Повел момъка. Дълго вървели из гората. Наближили езерото. Стигнали до бамбуков дом, който сякаш се крепял върху кокили насред водата. Мъдрецът накарал Ньян Тху да влезе в бамбуковата колиба. После разтресъл колибата. Момъкът се вкопчвал ту в една, ту в друга бамбукова пръчка, но все не успявал да се изправи, докато не съобразил – хванал се здраво за един бамбуков прът и едва тогава успял да остане на едно място. Като видял това, мъдрецът спрял да люлее бамбуковата колиба и рекъл:

–  Видя ли, Ньян Тху, колко лошо е да се мяташ насам-натам?! Сега разбираш ли, защо не ти върви? Хвани се само за един занаят, вложи всичките си сили, за да достигнеш съвършенство. Само тъй ще преуспееш.

                            birm_birm_u_e_3

Занаят или изкуство?

 

Източник : СКАЗКИ народов Бирмы. – Москва : Худ. л-ра, 1976, с. 273.

Превод от руски език и литературна обработка – Маргарита Йорданова Дюлгерова

 

Към индекса за бърз достъп до бирманските приказки.

 

Фотосите са от сайтовете:

http://164.115.23.30/CDDReport/FileStore/31cb63ed-1d06-442a-90ec-e4fdfd86b801.JPG

http://www.sookjai.com/index.php?topic=71263.0