Животни – Р-С

 

Приказки, в които има герои – животни, чиито имена започват с буквите: РС.

Имената на животните са подредени по азбучен ред. Приказките, в които дадено живо същество се среща, са подредени по азбучен ред, но първо са групирани според народа и народността, които са ги създали.

 

 Рак

Таунтакая с вълшебния лък – В – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) и братята му – рак и лъв. – 1, 2.

Кхрай Но и Кхрай Ган – В – приказка на народа качин от Бирма (Мянма, Мианмар) (Кралят на крокодилите от река Иравади – баща на двете момчета, праща рака да ги моли да махнат ковачницата си от брега.) – 1, 2.

 

Риби

Във втория и третия епизод на азербайджанската приказка: “Вълшебният пръстен” – В, Х (Кечал) – 1, 2, 3, 4, 5.

Нокхуди, мълнията и гръмотевицата – В – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) – 1, 2.

Приказка за лентяя, вълшебната книга и скрития град – В – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) – спасил огромната, огледална, сребърна риба Пампа. – 1, 2.

Дъщерята на Слънцето – В – грузинска приказка – лакомата риба на брега на морето, погълнала чувал с жълтици – 1, 2, 3.

За ловеца и неговия син – В – грузинска приказка – девойката става морска пяна, превръща момъка на риба, за да го спаси от Каджи. – 1, 2.

Ум – бол, пари – никакви – У – грузинска приказка – храни рибите, а те го даряват с бисери, които скрива в конски фъшкии. – 1, 2.

Приятелите на овчаря – В – кумыкска приказка – да се скрие от принцесата, помагат му рибата, елена, лисицата, които е спасил.

 

Рибата скат

Кхрай Но и Кхрай Ган – В – приказка на народа качин от Бирма (Мянма, Мианмар) (Рибата скат – вторият пратеник на Кралят на крокодилите от река Иравади – баща на двете момчета, праща я да ги моли да махнат ковачницата си от брега.) – 1, 2.

 

Синигерче

(При литературната обработка на алтайските приказки, в общата фабула са включени и три приказки за животни.)

Синигерчето – Ж – алтайска приказка

 

Славей

Азаран Бюлбюл – В – азербайджанска приказка – 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Благодарният човек – Ж – осетинска  приказка – Славеят подмамва с песента си коварната змия и тя излиза от гърлото на героя.

Славеят и Враната  – Ж – татска приказка

 

Слон

Чараякунта – В – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) – дъщерята на Белия слон, отвлечена от Билу. – 1, 2, 3.

Кунбалайн – (Повелителят на стоте слона) – В – приказка на народа “мон” от Бирма, (Мянма, Мианмар) – бял слон, мащеха-вещица, пеликан, гълъб. – 1, 2.

Кунхади – В – приказка на народа “мон” от Бирма (Мянма, Мианмар) – осиновили лъвче, после тигърче, гълъбче, малко крокодилче, слонче, биче. – 1, 2, 3, 4.

Маун Йоун Ян – В, У – приказка на народа “палаун” от Бирма (Мянма, Мианмар) (С живата вода донесена от гарваните съживява мъртвия бял слон.)

Слонът със седемте глави и седемте опашки – В – приказка от фолклора на народа “шан” от Бирма (Мянма, Мианмар) – 1, 2.

 

Сокол

Черният хожа – В – чеченска приказка – зетьовете – сокол, ястреб и гълъб. – 1, 2, 3.

Сокол и врана – Ж – ингушка приказка

Морската девойка – В – лезгинска приказка – 1, 2. Във втората цаст на приказката, соколът каца на рамото на преоблечената като мъж Морска девойка – избират я за цар.

 

Сребърна чапла

Дъщерята на владетеля Зарзанд – В, Ж – арменска приказка – 1, 2. (Към края на приказката майката на дев изпраща стършел в конюшнята – да убие младоженците, но мъдрата старица – верен помощник го изгаря.)

Кое е най-вкусно? (солта) – В, У – бирманска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) Свещена птица – избира владетел.

 

Стършел

Как се появили стършелите и пиявиците – В – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар).

 

Сърна

Тимар с обгорялото бедро – В – (Чудо) – чеченска приказка – 1, 2. (Ловецът отрязал парче от сърцето и черния ѝ дроб, но тя оживяла и заговорила. Във вайнахските приказки често прострелян елен сърна, заек или човек оживяват.)

 

Към индекса с приказки, в които има герои – животни, чиито имена започват с буквите: Т-Я.

Към индексите, в които има терои животни, чиито имена започват с буквите:   А-В,   Г-Д,   Е-Ж,   З,   И-К,   Л,   М,   Н-ПР-СТ-Я.

Към Упътването – с разяснения за бързо и лесно издирване на приказките, които търсим.

Напомням: От първите десет текста на приказки, които се виждат при отваряне на сайта, се чува само първият звукозапис. Останалите звукозаписи можете да слушате, след като отворите индекса с приказки на съответната народност и активирате хипервръзката към поредния епизод на избраната от вас приказка.

В тематичните индекси хипервръзките водят директно до текста и звукозаписа на приказките.