Животни – М

 

Приказки, в които има герои – животни, чиито имена започват с буквата М

Имената на животните са подредени по азбучен ред. Приказките, в които дадено живо същество се среща, са подредени по азбучен ред, но първо са групирани според народа и народността, които са ги създали.

 

Магаре

Кон, вол и магаре  – Ж – абазинска приказка

 

Маймуна

Видрата – съдия (Съд) – У  – бирманска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) (Клонче плодове от пойната птица, любимата ѝ риба от маймуната.)

Как заекът бе спасен от хремата (Хремата) – Ж, У – бирманска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) (лъв – мечок, маймуна и заек)

Коун Зе – “За това, как сиракът станал управител на страната” – У – Приказка на народа качин от Бирма (Мянма, Мианмар) Маймуната викала “Обърни!” – така Каун Зе отворил сандъчето – изпитание за кандидат-женихите – на умната Моун Гаун Нан – щерката на собва, владетелят управляващ племената качин.

Кхрай Но и Кхрай Ган – В – във втората част на приказката на народа качин от Бирма (Мянма, Мианмар), жената на завистливия брат е маймуна – 1, 2.

Живата игла, мъртвата игла и летящата колесница – В – японска приказка

 

Мечок

Как заекът бе спасен от хремата (Хремата) – Ж, У – бирманска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) (лъв – мечок, маймуна и заек)

Мъдрият заек и мечокът – Ж, Х – приказка на народа “палаун” от Бирма (Мянма, Мианмар)

Береле – В – женихът-мечок – еврейска приказка

Чайтонг – синът на мечока – В – ингушка приказка – 1, 2, 3, 4.

Чалтук-Ахмед – Ж – кумыкска приказка

Мечето – В  – лакска приказка (вариант на мотива за Пепеляшка)

Леопард, мечка и вълк – Ж  (Старостта) – осетинска приказка

 

Мишка

Вълшебният пръстен – В, Х, Ж (Кечал) – азербайджанска1, 2, 3, 4, 5. (в петия епизод)

Беднякът – крал – В – приказка на народа качин от Бирма (Мянма, Мианмар) Мишка в корените на дървото, което раждало златни плодове.

Маун Йоун Ян – В, У – приказка на народа “палаун” от Бирма (Мянма, Мианмар) – Спасява краля на мишките.

Великан и Сиромах – В – осетинска приказка – 1, 2, 3. Във втората част на приказката, нахранва мишката, а тя съветва сиромаха, как да победи великана. Вместо гранитен камък, делва с масло. Вместо скала – сирене. Да бяга от синовете на Великана.

Алхаст и Малх-Азни – В – чеченска приказка (благодарен бял мишок от купата сено, която героят угасил; разделят мишките просото, ечемика и пшеницата) – 1, 2.

Благодаря, казано на Вятъра – Ж – чеченска – мравка и стъбло, коза, вълк, овчарски кучета, овчар, мишле, котка, Вятъра.

Мишки – приятелки – Ж – чеченска приказка

Търкаляй се, търкаляй се, грахче! – В – японска приказка – мишата сватба, дар – два халата от червена коприна.

 

Мравка

Иванѐ и Девкацѝ – В – грузинска приказка – в четвъртата част огромни мравки пазят кладенеца на биволите с елмазени рога – 1, 2, 3, 4.

Сюлейман-пророкът и мравката – У, Ж – ингушка приказка

Селянинът и мравката – Ж – кабардинска приказка

Благодаря, казано на Вятъра – Ж – чеченска приказка – мравка и стъбло, коза, вълк, овчарски кучета, овчар, мишле, котка, Вятъра.

Замъкът на повелителя на мравките – В – японска приказка

 

Муха

Приятели – Ж – лакска приказка

 

 

Към индекса с приказки, в които има герои – животни, чиито имена започват с буквите: Н-П.

 

Към индексите, в които има герои – животни, чиито имена започват с буквите: А-ВГ,ДЕ-Ж,  ЗИ-К,     Л,    М,    Н-П,   Р-С,   Т-Я

Към Упътването – с разяснения за бързо и лесно издирване на приказките, които търсим.

 

Напомням: От първите десет текста на приказки, които се виждат при отваряне на сайта, се чува само първият звукозапис. Останалите звукозаписи можете да слушате, след като отворите индекса с приказки на съответната народност и активирате хипервръзката към поредния епизод на избраната от вас приказка.

В тематичните индекси хипервръзките водят директно до текста и звукозаписа на приказките.