Съд

 

 

Видрата – съдия

Бирманска приказка

Бирманците са народност от Мянма (Мианмар)

 

Тази история се случила в голямата гора, управлявана от Видрата.

vidra_1

Веднъж, докато се разхождала из гората, Маймуната разрушила гнездото на една пойна птица. Възмутена, Птицата отишла при Видрата, да ѝ се оплаче и да я помоли, строго да накаже вероломната Маймуна.

На следващия ден Птицата и Маймуната се явили пред Видрата. В клюна си Пойната птичка носела клонче с малки ароматни плодове. Поднесла ги на съдията – Видрата. Пристигнали и други зверове. Сега всички очаквали да дойде Маймуната.

В това време тя се готвела да иде в съда. Разбирала, че е виновна и я очаква наказание. Измислила, как да се отърве. Спомнила си, че главният съдия – Видрата, най-много обича риба. Уловила най-едрата риба и се отправила към съда.

Когато Маймуната влязла, Видрата тъкмо ядяла ароматните плодове, донесени от пойната птичка. Много била доволна и уверила Птичката, че Маймуната е виновна и я очаква сурово наказание.

В това време Маймуната оставила едрата риба зад гърба на Видрата, почтително се приближила, поклонила се и рекла:

– Уважаемият съд, докато отсъжда, нека да гледа не само напред, но и назад…

Видрата разбрала намека, обърнала се и видяла рибата, която толкова много обичала. Ах, как и се прияла риба! Погледнала напред и видяла клончето, върху което били останали само няколко дребни плодчета. Погледнала Видрата още веднъж напред и назад и обявила:

vidra_2

   – Маймуната не е виновна. Защо ти, птицо, си построила гнездото си там, дето се разхожда Маймуната?! Постъпила си незаконно. Построила си гнездото си на неподходящо място. Затова и трябва да бъдеш наказана.

 

Източник : СКАЗКИ народов Бирмы. – Москва : Худ. л-ра, 1976, с. 249.

Превод от руски език и литературна обработка – Маргарита Йорданова Дюлгерова

 

Към индекса за бърз достъп до бирманските приказки.

 

Образите са от сайтовете:

http://www.sibir.bg/index.php?page=displayTopic&id=5624&tid=142978&sort=desc&current=2

http://24.media.tumblr.com/48fadd7f021e16ad704b7c6fe1fb6ff5/tumblr_mr1dyqV1aA1qargfho1_500.jpg