Животни – Е, Ж

 

Приказки, в които има герои – животни, чиито имена започват с буквите:  Е,  Ж

Имената на животните са подредени по азбучен ред. Приказките, в които дадено живо същество се среща, са подредени по азбучен ред, но първо са групирани според народа и народността, които са ги създали.

 

Елен

Джаным, Джаткяр и сестра им Куара – абхазка приказка – В – 1, 2 (във втората част), 3, 4.

Дъщерята на Слънцето – В – 3 – грузинска приказка – еленът с рога – тополи – до небето. – 1, 2, 3.

Еленко, Елена Прекрасна и Бабаханджоми – грузинска приказка – В – героят, Еленко – откърмен от сърна – 1, 2, 3, 4, 5.

В третата и четвъртата част на приказката побеждава Цар Вятър – със собствения му лък и стрели убива огромния елен, в главата на елена трите кутийки – птичките: първата – вкаменава се до коленете, втората – на камък се превръща, в третата е душата му.

Ирмиса – В – грузинска приказка – “млечен брат на елена” – 1, 2, 3.

Синът на ловеца и Белият елен – В – грузинска приказка – 1, 2, 3.

Приятелите на овчаря – В – кумыкска приказка – да се скрие от принцесата, помагат му рибата, елена, лисицата, които е спасил.

 

Жаба

Бисерче и жабабирманска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) (Грубата дъщеря – бълва жаби, щом се засмее.)

Беднякът – крал – В – приказка на народа качин от Бирма (Мянма, Мианмар) Жабата под камък в кладенеца, заключила водата от извора.

Жабешки пари – У, Х – лакска приказка

Сестрата на седемте братя – В – лезгинска приказка – 1, 2 (Синът на сестрата и младия орач говори с жабите, когато братята минават край него.).

 

жаба – пророчица

Спящият джигит – В – чеченска приказка

 

жерав

Перата на жерава – В – японска приказка – 1, 2.

 

Към индекса – приказки, в които има герои – животни, чиито имена започват с буква “З”.

Към индексите – животни – А-В;   Г-Д;   Е-Ж;   З;   И-К;   Л;   М,   Н-П,   Р-С,   Т-Я.

Към Упътването – с разяснения за бързо и лесно издирване на приказките, които търсим.

Напомням: От първите десет текста на приказки, които се виждат при отваряне на сайта, се чува само първият звукозапис. Останалите звукозаписи можете да слушате, след като отворите индекса с приказки на съответната народност и активирате хипервръзката към поредния епизод на избраната от вас приказка.

В тематичните индекси хипервръзките водят директно до текста и звукозаписа на приказките.