Животни: А-В

 

Индекс  (Азбучен указател или показалец)

Приказки, в които има герои – животни, чиито имена започват с буквите А, Б, В.

 

Имената на животните са подредени по азбучен ред. Приказките, в които дадено живо същество се среща, са подредени по азбучен ред, но първо са групирани според народа и народността, които са ги създали.

 

Бивол

Нгалемà – арканска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) – Момче, колкото палец, гневи се на повелителя на слънцето и Луната. Моун – смалява и уголемява: Лиса, Тигър – сразяват петела и бивола, весло, лодка, сая – беседка – параклис) – 1, 2.

Принцесата от портокала – приказка на народа инта от Бирма (Мянма, Мианмар) (Съживяват принцесата от портокала и развалят магията с биволско мляко.)

Как се появили стършелите и пиявиците – В – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар)

Тигърът  и Ман Бья (кон, крава, бивол) – във втората част на приказката на народа качин от Бирма (Мянма или Мианмар) – 1, 2.

Слонът със седемте глави и седемте опашки – В – приказка от фолклора на народа “шан” от Бирма (Мянма, Мианмар) – 1, 2.

Дъщерята на Слънцето – В – грузинска приказка – в първата част героят трябва да донесе мляко от огромната биволица, дето живее на върха на планината. – 1.

Иванѐ и Девкацѝ – В – грузинска приказка – в четвъртата част биволите с елмазени рога отървават страната от злата принцеса и царя. – 1, 2, 3, 4.

 

Видра

Видрата – съдия (Съд) – бирманска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) (Клонче плодове от пойната птица, любимата ѝ риба от маймуната.)

 

Вол

Кон, вол и магаре  – Ж – абазинска приказка

Приказка за Кунхади  – В – приказка на народа “мон” от Бирма (Мянма, Мианмар) – Осиновили лъвче, после тигърче, гълъбче, малко крокодилче, слонче, биче, които после помагат на брат си – Кунхади. – 1, 2, 3, 4.

Цикара – В – грузинска приказка – само бикът пазел сирачето от злата мащеха – 1, 2.

 

Врана

Сокол и врана – Ж – ингушка приказка

Славеят и Враната  – Ж – татска приказка

 

Вълк

Вълк и кълвач – Ж – аварска приказка

Старият козел и вълкът  – Ж – адыгейска приказка

Синът на бедната вдовица – В (Овчарче) – адыгска приказка (спасява змийчетата – дар – езика на животните да разбира, спасява стадата от вълчата глутница)

Дъщерята на Слънцето – В – грузинска приказка – в края Слънцето спасява героя и страната от злия владетел, който се превръща на заек, а везирите му – на глутница вълци. –  1, 2, 3.

Церодена (т. е. Педя човек) – побеждава вълка и получава овчица със златно руно – В, Ж – грузинска приказка

Куклухай – Ж – даргинска приказка – 1, 2

Чалтук-Ахмед – Ж – кумыкска приказка

Четирийсетте братя – В – кумыкска приказка – 1 – Старият сив вълк съветва Мелик-Мамед да си намери добър кон., 2.

Леопард, мечка и вълк – Ж  (Старостта) – осетинска приказка

Благодаря, казано на Вятъра – Ж – чеченска приказка – мравка и стъбло, коза, вълк, овчарски кучета, овчар, мишле, котка, Вятъра.

Вълк и овен – Ж – (и лисица и куче) – чеченска приказка

 

Берзъй Каза – чудовищно вълчище

Тайната на безносия Силайма – В – ингушка приказка – 1, 2, 3 – Героят побеждава Берзъй Каза. , 4.

 

Към следващия индекс – герои-животни, с имена, започващи с буквите Г и Д.

Към индексите – животни –  Г-ДЕ-ЖЗИ-КЛ;   М,   Н-П,   Р-С,   Т-Я.

Към Упътването – с разяснения за бързо и лесно издирване на приказките, които търсим.

Напомням: От първите десет текста на приказки, които се виждат при отваряне на сайта, се чува само първият звукозапис. Останалите звукозаписи можете да слушате, след като отворите индекса с приказки на съответната народност и активирате хипервръзката към поредния епизод на избраната от вас приказка.