Вълк и кълвач

 

 

Вълк и кълвач

Аварска приказка

Веднъж вълк се промъкнал в едно стадо, грабнал овца и хукнал да бяга. Тичал, тичал, дърво препречило пътя му, а на дървото някой седи и чука. Изплашил се вълкът, захвърлил овцата и си плюл на петите. Като се отдалечил, обърнал се и видял, че не човек, а кълвач почуква с клюн по кората на дървото.
– Дано всички беди и нещастия да се изсипят върху главата ти! Цял живот чукаш, но майстор от тебе на става.
– Твоето проклятие, върху твоята глава да се изсипе! Ти цял живот овце крадеш, а стадо не си отгледал, овчар не си станал.

 

 

Източник:
СКАЗКИ народов СССР. Т.1. – Москва : Изд. “Правда”, 1986, с. 361.

Превод и литературна обработка – М. Й. Дюлгерова

 

 

Към следващата аварска приказка “Езензулхар-1”.