Нгалемà – 2

 

 

Втора част на арканската приказка “Нгалемà”

 

Продължил да върви. Изведнъж видял весло захвърлено край пътя.

– Накъде си се запътил, Нгалемà?

– Отивам да воювам с повелителя на слънцето и на луната.

– Вземи ме със себе си!

Нгалемà докоснал веслото с мòуна и то се смалило. Прибрало го момчето в торбата.

Вървяло, що вървяло, видяло лодка на пътя. Тя го запитала:

– Накъде си тръгнал, Нгалемà?

– С повелителя на слънцето и луната ще воювам.

– Вземи и мен!

Нгалемà докоснал лодката с мòуна и тя се смалила. Прибрало я момчето в торбата.

Последна на пътя на Нгалемà се появила една сая. Тази дума се произнася с ударение върху “я”. Това е малка беседка или навес, за отдих на пътниците, където често поставяли будистки статуи, на които хората се молели за успех и закрила. Тази сая също запитала момчето, къде отива. Разказало то, а тя пожелала да тръгне с него. Докоснало я то с парче мòун, смалила се тя и също попаднала в торбата му.

Скоро Нгалемà стигнал до прекрасно езеро. Изморен, поседнал на брега под сянката на един банян, да си почине. Извадил своята свирка и засвирил.

Знаете ли, какво е банян? Това е гора, образувана от въздушните корени на фикуса. Те се вкореняват и така пониква нов фикус. И пак и пак… Така от едно дърво може да се образува цяла гора.

В това време седемте щерки на повелителя на слънцето и луната се къпели в небесното езеро. Чули прекрасната музика и отишли да видят, кой свири тъй хубаво. Видели Нгалемà, който седял върху един корен и свирел ли, свирел. Красавиците искали да го вземат в ръце, но момчето строго рекло:

– Не ме докосвайте! Аз съм ваш враг. Идете при баща си и му кажете, че от страната на хората е пристигнал Нгалемà. Не с мир, а с война!

Изтичали седемте девойки при баща си. Разказали му, че от страната на хората е дошло момче, на ръст колкото палец.

– Тате, то рече, че се нарича Нгалемà и иска да се сражава с теб.

Повелителят на небесата се разсмял. Пратил своя петел – да клъвне хлапето.

Как изглеждал петелът ли? Може би така, както са го нарисували Георги Попов и Владимир Коренев:

2_Gospodinova_Viara_Rimushki_veselushki_Georgi_Popov_petliu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3_Stoianov_Vasil_Ivanov_Poznainici_Vladimir_Korenev

Ако искате да разгледате рисунките, поставете показалеца върху образа и натиснете левия бутон на мишката.

Затичал се огромният петел към езерото. Нгалемà извадил лиса от торбата, тя възвърнала истинския си размер и излапала петела.

4_Gospodinova_Viara_Rimushki_veselushki_Georgi_Popov_lisa

Илюстрацията е нарисувана от художника Георги Попов през 1960 година.

 

Повелителят на небесата изпратил своя страховит бик – да избоде с рогата си непокорното хлапе. Нгалемà спокойно изчакал бика да се приближи и чак тогава измъкнал тигъра от торбата. Щом лапите му докоснали земята, тигърът възвърнал предишния си вид и скочил върху бика. Скоро само оглозганите му кости останали на брега.

Разгневеният повелител на небето духнал към езерото, водата се извисила до звездите. Огромната вълна връхлетяла, но Нгалемà останал невредим. Извадил лодката и веслото и се понесъл напред. Добре се повозил…

Повелителят на небесата заповядал на слънцето да пече немилостиво, да изсуши езерото, да изгори натрапника. Но Нгалемà извадил сая от торбата, седнал на сянка и засвирил. Нищо не могло да му стори слънцето.

Разбрал повелителят на слънцето и на луната, че няма да се справи с Нгалемà. Заповядал да го доведат в двореца.

– Ти, Нгалемà, си мъдър и ловък. Ще те даря! Кажи, какво искаш!

– Повелителю, нищо не искам. Само направи така, че и аз да бъда като всички хора.

Пръснал го повелителят на слънцето и луната с бистра вода и Нгалемà се превърнал на прекрасен принц. Подарил му владетелят на небесата четири гърнета със злато, дал му най-голямата си дъщеря за жена и го върнал в страната на хората.

А сая, лодката, веслото, тигърът и лиса се завърнали по родните си места.

Разказал всичко на родителите си Нгалемà и заедно с прекрасната си невеста живял дълго и щастливо.

 

Източник : СКАЗКИ народов Бирмы. – Москва : Худ. л-ра, 1976, с. 188-191.

Превод от руски език и литературна обработка – Маргарита Йорданова Дюлгерова

 

Към индекса за бърз достъп до бирманските приказки.

Използвани са илюстрации от книжките:

Стоянов, Васил Иванов. Познайници. – София : Бълг. Художник, 1956. Художник – Владимир Коренев

Редактор – Ангел Каралийчев

Редактор на музикалната част – Парашкев Хаджиев

Музика от Андрей Димов

Господинова, Вяра. Римушки веселушки. – София : Бълг. Художник, 1960. Художник Георги Попов

 

Сигурно се чудите, защо към арканска приказка съм добавила илюстрации от български книжки.

Първо – защото докато четях за лиса и петела, спомних си за тези прекрасни образи от моето детство, създадени от изключителните български илюстратори Георги Попов и Владимир Коренев. Исках да ги видите и вие.

Второ – не успях да намеря бирманска рисунка с образа на Нгалемà.

Има много илюстрации от европейските приказки за Малечко Палечко. Сигурно помните някои от тях. Опитайте се да нарисувате образа на азиатския му побратим.

Изпратете сканираните си рисунки в jpg формат на адрес: editor@aedvil.eu/ В текстови файл напишете трите имена на художника, на колко години е, в кой клас и кое училище учи, кой е учителят му по рисуване.

Моля родителите да потвърдят, че разрешават рисунката на детето им да бъде публикувана безплатно в сайта.