Куклухай – 1

 

Куклухай

Даргинска приказка

 

Дърво се издигало в полето, на дървото – гнездо, в гнездото – три птичета, а с тях – майка им – птицата Куклухай.

Ханът-вълк минал веднъж край гнездото, видял майката и нейните дечица и изръмжал:

– Мое е полето!

Мое е дървото!

Моя е хралупата!

Мое е всичко вътре в нея!

Куклухай, Куклухай,

колко са дечицата ти?

– Само три, велики хане. – отговорила изплашената птица и ниско се поклонила.

– Защо са само три? Значи едното си няма другарче. Дай ми го – иначе – ще заповядам да отсекат дървото. Идва зима. Дърва ми трябват.

Заплакала Куклухай, плеснала с криле – какво да стори? За да спаси поне две от птичетата си, трябвало да пожертва третото… Глътнал го Вълкът и си отишъл.

 

На сутринта пак дошъл, започнал да вие:

– Мое е полето!

Мое е дървото!

Моя е хралупата!

Мое е всичко вътре в нея!

Куклухай, Куклухай,

колко са дечицата ти?

– Само двечки ми останаха, велики хане. – рекла Куклухай с треперливо гласче и се поклонила ниско-ниско.

– Защо са ти две?! Бедна си – та ти дори едно едва ще изхраниш. Дай ми второто – аз ще го възпитавам.

– Не! – казала майката. – Няма да го дам!

Тогава Вълкът извикал дърварите. Дошли те с острите си брадви. Горчиво заплакала Куклухай, хвърлила още едно птиче. Излапал го той и се запилял някъде из гората.

 

На другия ден пак пристигнал и започнал да вие още по-страшно от преди:

– Мое е полето!

Мое е дървото!

Моя е хралупата!

Мое е всичко вътре в нея!

Куклухай, Куклухай,

колко са дечицата ти?

– Един единствен син ми остана, велики хане! – отговорила Куклухай, едва жива от страх.

– Не се безпокой за него! Аз ще го взема на служба при мен! А ти безгрижно си лети!

– Не! Няма да ти го дам! Прави, каквото искаш! – развикала се Куклухай.

Тогава Вълкът заповядал на дърварите да отсекат дървото. Залюляло се то, паднало и последното птиче. Изял го вълкът и си отишъл.

 

Заридала Куклухай, отлетяла далече в гората, скрила се сред бодливите храсти – нещастието си да изплаче.

– Има дърво в полето с просторна хралупа.

Там топло гнездо направих, три птичета измътих.

Няма ги вече дечицата ми, изяде ги злият хан!

 

Лиса, която отдавна искала да стане хан, чула плача на отчаяната майка.

– Не плачи мила Куклухай! – рекла хитрушата. – Аз не съм като вълка! Добра съм! Ще ти помогна да му отмъстиш. А ти лети из гората, разказвай за неговите злодейства.

Полетяла Куклухай, на всички разказала за бедата, която я е сполетяла, за злината, която Ханът-вълк ѝ сторил.

 

В това време Лиса стигнала до вълчата бърлога.

– Накъде си се забързала така? – запитал я Вълкът.

– Бързам! Отивам на мелницата. Стопанката отиде до аула – въглени да вземе, огъня да запали. Сега на мелницата никой няма. Искаш ли брашно да си похапнем?

– Да вървим! – заповядал Ханът-вълк.

Дотичали до мелницата. Вълкът първи се напъхал в сандъка, налапал се с брашно. Дошъл редът на Лиса.

– Ей, Хане, твой ред е да стоиш на пост. Да не избягаш?!

– Лисо, как можа да си го помислиш?! Върви, яж спокойно!

– Хан или не – не ти вярвам, Вълчо! За да не ме изоставиш, ще те завържа – за малко…

– Е, добре, щом е за малко – завържи ме. – съгласил се Вълкът.

Завързала Лиса опашката му за мелничното колело, пуснала после водата – завъртяло се колелото, а с него и Вълкът. Въртяло го, удряло го колелото, едва не го смлели воденичните камъни. Отскубнал се Вълкът, едва се спасил, но без опашка останал.

Смяла се Лиса, смяла се, после в гората изтичала, всичко на Куклухай разказала.

 

Към втората част на даргинската приказка “Куклухай – 2“.