Животни – Г, Д

 

Индекс (Азбучен указател или показалец)

Приказки, в които има герои – животни, с имена започващи с буква Г.

 

Имената на животните са подредени по азбучен ред. Приказките, в които дадено живо същество се среща, са подредени по азбучен ред, но първо са групирани според народа и народността, които са ги създали.

 

Гарван

Маун Йоун Ян – В, У – приказка на народа “палаун” от Бирма (Мянма, Мианмар) – Гарваните донасят жива вода.

Динка – В – лезгинска приказка – гарвани

 

Глиган

Синът на слепия Ногай – В – адыгска приказка –1, 2, 3. (Да убие глиган-гигант.)

Защо се случват слънчевите и лунните затъмнения – приказка на народа инта от Бирма (Мянма, Мианмар) (вълшебният корен – съживява)

Цикара – В – грузинска приказка – само бикът пазел сирачето от злата мащеха. Бягство – преследва ги злият глиган, изпратен от мащехата. Вълшебните чаша, гребен и кремък на майката – бушуващо море, непроходима гора, скала – глиганът пада в пропастта. – 1, 2.

 

Гриф

Майдоун – В – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) – кралят – гриф – предречено е, че Майдоун ще бъде невеста на тоя магьосник. . – 1, 2, 3.

 

Гургулица

Заза – Червената кравичка – В – лакска приказка – превръща се на гургулица, разказва на хана за подмяната. – 1, 2, 3.

 

Гущерче

Ваятелят и гущерчето – В – японска приказка

 

Гълъб

Кунбалайн – (Повелителят на стоте слона) – В – приказка на народа “мон” от Бирма, (Мянма, Мианмар) – бял слон, мащеха-вещица, пеликан, гълъб . – 1, 2.

Приказка за Кунхади – В – приказка на народа “мон” от Бирма (Мянма, Мианмар) – осиновили лъвче, после тигърче, гълъбче, малко крокодилче, слонче, биче. – 1, 2, 3, 4.

Тхан Дал – “Сестрата и седемте братя” – приказка на народа чин от Бирма (Мянма, Мианмар)

Лин Тхау Дай скрива костите на гълъба – своя брат Тхан Дал – убит, опечен и изяден, след седем дни го съживява по-хубав и силен. Старият и грозен крал – дръглив пес.

Еленко, Елена Прекрасна и Бабаханджоми – В – грузинска приказка – 1, 2, 3, 4, 5.

В третата и четвъртата част на приказката побеждава Цар Вятър – със собствения му лък и стрели убива огромния елен, в главата на елена трите кутийки – птичките: първата – вкаменава се до коленете, втората – на камък се превръща, в третата е душата му.

Пророчеството на гълъбите – предсказват опасностите, които заплашват принца. Който продума – ще се вкамени и ще умре.

За ловеца и неговия син – В – грузинска приказка – гълъбицата – дъщеря на Каджи – “Ще ти даря щастие.” Съвети – златен мост над реката – братята на дев да го построят за една нощ. Да обязди Черната кобила – каджи – майка на гълъбицата. . – 1, 2.

Хала-Ава и Петлето – Ж  – даргинска приказка

Алхаст и Малх-Азни – В – чеченска приказка – Малх-Азни се превръща на гълъб, а Алхаст – в ястреб, за да избягат от нейните седем братя. . – 1, 2.

Черният хожа – В – чеченска приказка (Женихи на сестрите – гълъб, ястреб, сокол)  – 1, 2, 3.

 

Гълъбица

Пери-Заде и Чигали – В – лезгинска приказка – Пери-Заде се превръща на сива гълъбица, като разбира, че завистливата плешива съседка я е измамила. – 1, 2.

Алхаст и Малх-Азни – В – чеченска приказка (Във втората част принцесата превръща героя в ястреб, а тя става гълъбица) – 1, 2.

 

Гъски

Вълшебните гъски на Човекоядката – вещицата Карт Енем

Хитрият Байбурак – У – кумыкска приказка. – 1, 2.

 

Към следващия индекс – приказки, в които има герои – животни, с имена започващи с буквите: Е, Ж.

Към индексите – животни – А-ВГ-ДЕ-Ж;   З;   И-К;   Л;   М,   Н-П,   Р-С,   Т-Я.

Към Упътването – с разяснения за бързо и лесно издирване на приказките, които търсим.

Напомням: От първите десет текста на приказки, които се виждат при отваряне на сайта, се чува само първият звукозапис. Останалите звукозаписи можете да слушате, след като отворите индекса с приказки на съответната народност и активирате хипервръзката към поредния епизод на избраната от вас приказка.