Заза – 2

 

Втора част на лакската приказка

“Заза – Червената кравичка”

 

Прибрала се Часажей у дома, а девойчето се завърнало в родния край, прегърнало червената кравичка Заза, благодарило ѝ за съветите, разказало ѝ всичко, помолило я да скрие скъпите дарове. Сетне се върнало у дома и дало козината на мащехата.

 

Всичко тръгнало по старому. Сирачето пасе Заза и чепка вълна, а доведената дъщеря – мързелува.

– Защо се забраждаш толкова ниско? – запитала веднъж мащехата.

– Боли ме главата. – отговорило сирачето.

– Дай да видя! – развикала се мащехата и дръпнала кърпата.

Погледнала златната коса на завареничето, позеленяла от завист.

– Откъде имаш тая златна коса?

Разказало девойчето всичко. Мащехата се разбързала, довела дъщеря си на поляната, накарала я да пасе кравата и да чепка вълна.

 

Изневиделица налетял черен вихър и отнесъл всичката козина. Тогава дъщерята на мащехата заповядала:

– Казвай, Червена краво, как да си върна козината!

Заза ѝ казала всичко, което преди разказала и на завареничето. Доведената щерка на мащехата дори не ѝ благодарила, хукнала, майката на ветровете да търси.

 

Стигнала мързеланата до харманите. Развикала се:

– Да опустеете и вие и коралите ви! Наринете ми по-скоро корали и ми покажете пътя към дома на Чесажей!

– Ама че проклетница! – възмутили се хората.

Турили я на една лопата, хвърлили я на втория харман, където отвявали чисто злато.

– Да се провалите и вие и златото ви! Нагребете ми по-скоро една лопата злато и ми покажете пътя към стопанката на ветровете!

Габнали я те с една лопата и я затирили на третия харман, където насипвали в чували едри бисери.

– В земята да потънете, дано, и вие и перлите ви! – креснала дъщерята на мащехата. – Насипете ми по-бързо бисери и ми покажете пътя.

Дали ѝ да се разбере и на третия харман – тръснали я върху лопатата, метнали я насред конете и кучетата. Но и тук тя объркала всичко: сеното пред кучетата натрупала, кокалите – пред конете захвърлила.

– Да се задавите, дано! – проклела ги тя.

Нахапали я кучетата, изритали я конете – тупнала на брега на буйната река. Потопила ръка:

– Пфу! Мръсна вода! – погнусила се, а вълните гневно се плиснали, повлякли мързеланата.

 

Мокра, кална и премръзнала изпълзяла на другия бряг. Стигнала най-сетне щерката на мащехата до дома на майката на ветровете.

– Да пукнеш, дано, проклета Часажей! Дай ми веднага козината, че майка ми вдига врява!

– Не чувам! – отговорила старицата. – Ела по-близо!

Приближила грубата девойка, Часажей рекла:

– Обърни всичко в моя дом надолу с главата!

– Добре! – зарадвала се дъщерята на мащехата. – И още как ще го обърна!

Всичко изпотрошила, съсипала, къмък върху камък не оставила.

Мрачно я погледнала Часажей и заповядала:

– Разчорли ми косата, раздери ми роклята!

Дъщерята на мащехата това и чакала – оскубала старицата, роклята ѝ на парцали направила.

– Благодаря! – рекла Часажей. – А сега получи си наградата!

Лиснала стомната върху лицето на девойката и то се покрило с брадавици.

– А сега, вземай си козината и се махай!

 

Дълго вървяла мълзеланата – изподрана, изпохапана, мокра и кална – върнала се в къщи. Като видяла брадавиците, мащехата едва не полудяла от яд. Мислила, мислила – решила да си отмъсти – наредила да заколят Червената кравичка. Завареничето заровило костите на Заза под ябълката, в градината и често сядало там – да си поплаче. А мащехата все по-зла и по зла ставала. Виждала тя – сирачето се разхубавява, а щерка ѝ – погрознява.

 

Един ден, в съседния аул сватба вдигнали, всички поканили. Но мащехата забранила на сирачето да излиза от къщи. Много ѝ се искало на девойката да поиграе на сватбата. Заплакала от мъка.

– Не плачи, добричката ми! Не плачи, миличка! – обадили се костите на кравата. – Кажи, какво искаш!

– Дай ми кравичке, хубава рокля и моите обувки. – помолило сирачето.

Пременило се то, подскачало от камък на камък, но нещеш ли – едната от прекрасните обувчици се изхлузила, паднала в поточето и водите я отнесли. Завърнала се натъжена девойката – на сватба не могла да иде, а и обувчицата изгубила…

 

Към третата чест на лакската приказка “Заза – Червената кравичка- 3”.