Перата на Жерава – 1

 

Перата на жерава

Японска приказка – първа част

Много, много отдавна в малко планинско селце живели старец и старица. Тъгували те, задето си нямали дечица.

В една снежна зимна вечер отишъл старецът в гората. Събрал наръч дърва, метнал го на гърба си и се спуснал по стръмната пътечка. Изведнъж, чул вик. Погледнал – жерав бил попаднал в капана на ловците, блъска се, стене, моли за помощ.

– Почакай, потърпи малко… Ей сега ще те освободя.

Развързал примката. Размахал криле жеравът, отлетял. Радостно затракал с клюн, сякаш казвал: “Благодаря!”

Върнал се дядото у дома. Свечерило се. Седнали старците да вечерят, но чули – някой тихичко потропал на портата.

Толкова късно… Кой ли е? – зачудила се бабичката.

– Сигурно някой се е изгубил в гората. Виелицата затрупа пътя. – рекъл дядото и отворил.

Пред вратата стояла девойка, отрупана със сняг.

– Влез, дъще, ела, стопли се.  – рекъл старецът.

– Заповядай! Ела да вечеряш с нас. – усмихнала се старицата.

Похапнали. А девойката веднага скочила да помага. Не можели старците да ѝ се нарадват – чудно красива, ласкава, почтителна и работлива била гостенката.

– Майчице, искаш ли да ти разтрия гърба?

– Благодаря ти, дъще, наистина ме боли. А ти, как се казваш?

– О-Цуру.

– Жеравка. Хубаво име. И като жеравите си нежна и изящна. – похвалила я старицата.

Харесали старците приветливата девойка. Помолили я при тях да остане, щерка да им бъде.

– Нийде никого си нямам. Ще остана. Позволете ми да ви се отблагодаря – да изтъка за вас платно. Но моля ви, обещайте ми – докато тъка, никой да не влиза в стаята. Не обичам да ме гледат, докато работя.

Обещали старците. Затворила девойката вратата, започнала да тъче. От стаята се чувало само: кирикара-тон-тон-тон, кирикара-тон-тон-тон. На третия ден, О-Цуру излязла и подала на старците чудно красиво платно – на ален фон – сред лъчите на залязващото слънце, златни жерави летят.

j_D_zh_1

Очи не можели да откъснат старците от прекрасната тъкан – нежна като утринната песен на птиците, изящна като есенна паяжина, понесена от вятъра.

– Каква красота! – възхитил се старецът. – Дъхът ти секва само като я погледнеш!

Погалила старицата ръцете на Жеравка, рекла:

 – Няма да ти позволя да се преуморяваш, дъще. Отслабнала си. Не бива да работиш толкова много.

j_D_zh_2

Докато старците разглеждали тъканта, пристигнал търговецът Гонта. Очите му алчно заблестяли. Извадил жълтица от пояса си, подал я на старците.

– Купувам платното. Дори и в двореца никой не е виждал такава красота. Майсторица е щерка ви!

– Виж! Златна монета ни даде търговецът! Вече няма да гладуваме. Благодарим ти, дъще! А на теб ще ушием ново кимоно за празника. Нека всички да видят каква красавица е нашата щерка! – радвали се старците.

j_D_zh_3

Запролетило се, слънцето топло греело, разцъфтели цветята. Децата от селото често идвали – молели О-Цуру приказки да им разказва, заедно с тях да поиграе. Усмихвала се тя, съгласявала се:

– Добре, нека да отплуваме към царството на лунните феи.

Хващали се за ръце две от децата, на пръсти се повдигали – правели врата – през нея останалите деца в царството на феите влизали. А Жеравка пеела:

– Имаме облачна лодка. Лунни лъчи са веслата ни. Задружни и весели ще отплуваме в царството на феите.

Нижела се върволица от деца, викали те:

– Бабо, дядо, елате и вие с нас!

Усмихвали се старците, радвали се.

Когато се разваляло времето и не можели на играят навън, събирали се децата в дома на старците. Пеела девойката за дъжда, който идвал на гости, в клоните на крушата, сядал да си почине и чудни приказки разказвал за странни птици, прекрасни цветя и вековни дървета.

Хубаво им било на децата да играят с Жеравка, приказките и песните ѝ да слушат. Щастливи били двамата старци. Но…

Към втората част на японската приказка “Перата на жерава-2“.