Дев

Дев, Див

 

Дев – многоглаво летящо чудовище, подобно на змей в арменските приказки, може да се правръща в змия или стършел.

Дъщерята на владетеля Зарзанд – В – арменска приказка – 1, 2.

Дев – фантастично същество – поу-звяр, полу-човек, олицетворяващо злите сили на природата в грузинските приказки

Градината на Дариачанги – В – грузинска приказка – 1, 2.

Дъщерята на ловеца – В – грузинска приказка – 1, 2, 3, 4.

Еленко, Елена Прекрасна и Бабаханджоми – В – грузинска приказка – 1, 2, 3, 4, 5.

За ловеца и неговия син – В – грузинска приказка – 1, 2.

Иванѐ и Девкацѝ – В – грузинска приказка  – 1, 2, 3, 4.

Ирмиса – В – грузинска приказка – 1, 2, 3.

Ловецът и големият орел – В – грузинска приказка – 1, 2.

Нацаркекиа – Х, В – грузинска приказка – 1, 2.

Принцът и синът на Тушин – В – грузинска приказка – 1, 2, 3.

Синът на ловеца и Белият елен – В – грузинска приказка – 1, 2, 3.

Хуткунчула – Х, В – грузинска приказка – 1, 2.

 

Шах-дев – управлява царството на злите духове.

Четирийсетте братя – В – кумыкска приказка – 1, 2.

 

Див – в източните приказки е зло, хитро фантастично същество. Бълва огън. Умее да лети. Може да приема човешки образ. В азербайджанските приказки майката на дива, пленила героя, отнася пленника на върха на планината Гаф. После той лети, седнал на раменете ѝ, а тя бълвайки огън и пламък, излита и го отнася до замъка, в който е скрит вълшебният пръстен.

 

Вълшебният пръстен – В, Х, Ж (Кечал) – азербайджанска приказка – 1, 2, 3, 4, 5.

Морският кон – В – аварска приказка – 1, 2.

Мелик-Мамед – В – азербайджанска приказка – 1, 2, 3, 4, 5.

Мухтар – В – азербайджанска приказка – 1, 2.

 

Към индекса – “Врагове“.