Tag Archives: ингушки

Ингушки

 

Индекс за бърз достъп до ингушките приказки и легенди

 

Ингушки легенди:

Гази, синът на Алдам – Л

Изборът – Л

Как се образувала река Асса – Л

Птичката, носеща благоденствие, звездата на ветровете и змията – Л

Строителите на кули – Л

 

Ингушки приказки 

Гладът, Судът и Сънят – В

Гомбот и неговата жена – В

Джантельг – В

Жатик – синът на вдовицата – В – 1, 2, 3, 4

Заекът и костенурката – Ж  

Златните листа – В – 1, 2, 3, 4

Изборът на девойката – В

Как старецът надхитрил шейтаните – Х1, 2

Лястовичката – Ж

Нивата на Цаген – Х

Пастирът и едноокият великан Зарбаш – В

Сокол и врана – Ж

Сюлейман-пророкът и мравката – У

Тайната на безносия Силайма – В – 1, 2, 3, 4

Храбрият Пахтат – В –  1, 2, 3, 4, 5

Цаген, Мулла и дъждът – Х

Чайтонг – синът на мечока – В – 1, 2, 3, 4

 

Непознати думи от ингушките приказки

 

За страната и народа 

Вайнахи

Ингуши

 

Индекс за бърз достъп до чеченските приказки

 

Към индекса за бърз достъп до “Приказки от други народи