Благоденствие

 

Птичката, носеща благоденствие, звездата на ветровете и змията

Ингушка легенда

 

Птичката, носеща благоденствие, звездата на ветровете и змията не можели да живеят разделени. Птичката, носеща благоденствие осигурявала богата реколта, звездата на ветровете не позволявала те да вилнеят и да съсипят посевите, а змията пазела стадата от дивите зверове.

 

Веднъж планинецът, в чийто дом живеели, оставил птичката и звездата в едната стая. Змията в това време наглеждала децата му. Малкият му син замахнал с ножчето си и отрязал опашката на змията. Тя пропълзяла през тялото на момчето, изяла го и избягала.

 

И тъй като птичката, носеща благоденствие и звездата на ветровете били неразделни със змията, също се скрили заедно с нея в дупката ѝ.

В това време планинецът отишъл да нагледа стадата си. Имал той много овце, които пазел стар, дългобрад козел. Забелязал стопанинът, че брадата на козела се полюшва от вятъра. Разтревожил се, предчувствал – беда ще сполети дома му. Досетил се, че звездата на ветровете вече не го закриля. Зафучали, засвистели планинските ветрове. Едва успял стопанинът да прибере овцете в кошарата и плиснал пороен дъжд. Полегнали посевите, оронили се класовете. Съсипана била реколтата, на вятъра отишъл трудът на стопанина.

 

Завърнал се у дома. Разказали децата, че най-малкият син отрязал опашката на змията, а тя преминала през тялото му и го изяла. Натъжил се бащата, но нищо не можел да направи. Не можел да отмъсти на змията, защото от нея зависело, благоденствието на семейството му. Отишъл до дупката ѝ, замолил я да се завърне в дома му, защото заедно с нея биха се завърнали и птичката, носеща благоденствие и звездата на ветровете.

– Не мога да се завърна. Ти ще помниш сина си, аз – отрязания край на опашката си. – рекла змията.

 

Оттогава възникнала ингушката поговорка:

“Бащата помни сина си, змията – крайчето на опашката си.”

 

Из: Сказки и легенды ингушей и чеченцев – Москва : Наука, 1983, – с. 300.

(Поредица “Сказки и мифы народов востока”)

Превод от руски език и литературна обработка М. Дюлгерова

 

Към следващата ингушка легенда “Строителите на кули”.

 

Към индекса за бърз достъп до ингушките приказки.