Избор

 

Изборът на девойката

Ингушка легенда

 

Много, много отдавна в Асинската клисура живяла изумително красива девойка. Много момци идвали да я искат, но тя отказвала на всички.

Веднъж пристигнали двама – млади, красиви, от добри семейства. Разговорили се и разбрали, че и двамата искат девойката за своя невеста. Поговорили и решили – нека тя избере. Но девойката харесала и двамата, не искала да обиди нито един от тях. Помислила и решила – който по-бързо окоси ливадата, той ще бъде неин жених.

Нагостила тя младежите, постелила им в къщата за гости.

На сутринта излезли на левия бряг на река Асса. Определили еднакви по размер ливади, наточили косите и започнали да косят. Не усещали нито горещината, нито умората – мислели само за девойката, искали да победят.

Блестели на слънцето косите, свистели, полегнала покосената трева – ред по ред се стелела върху ливадата. Ухаело полето на цветя и билки, пеели птиците. Но момците нищо не виждали, нищо не чували, косели ли, косели. 

Със сетни сили, едновременно стигнали до края на ливадата и паднали в нозете на девойката. Протегнала тя ръце и към двамата. В тоя миг и тримата се вкаменили – девойката с разперени ръце във формата на кръст, момците – като каменни плочи от двете ѝ страни.

 

Из: Сказки и легенды ингушей и чеченцев – Москва : Наука, 1983, – с. 303.

(Поредица “Сказки и мифы народов востока”)

Превод от руски език и литературна обработка М. Дюлгерова

 

Към следващата ингушка легенда “Как се образувала река Асса“.

Към индекса за бърз достъп до ингушките приказки.