Асса

 

Как се образувала река Асса

Ингушка легенда

 

Казват, че река Асса се появила, за да раздели хора, сражаващи се на живот и смърт.

Ето какво се случило:

 

Един млад човек имал много овце. Освен тях нищо друго си нямал. Пасял той овцете си в планината. Привечер овцете изчезвали. Хора от съседен аул го дебнели – искали да го ограбят. Изпратили при него девойка с храна само за един ден. Изял момъкът храната, благодарил на девойката и я изпроводил. Не успяла тя да разбере, къде крие овцете си.

Днес тъй, утре тъй – харесали се младите, искали да се съберат, сватба да вдигнат, но момъкът дори дом си нямал… Къде да заведе невестата си?!

 

На грабителите им омръзнало да чакат. Сплашили девойката, заповядали ѝ да приласкае момъка, да го подмами да ѝ покаже мястото, където вечер прибира овцете. Казал ѝ овчарят, къде крие овцете. През нощта решил да ги нагледа.

 

Видял грабителите, които подкарвали овцете. Нападнал ги. По време на неравната схватка, от планината рукнала вода – черна като буреносен облак, ледено студена, яростна и страшна.

 

Овчарят, девойката и половината овце останали от едната страна, от другата – грабителите и второта половина от овцете.

 

Така водата спряла неравната схватка и спасила девойката и момъка. На сутринта водата засияла, чиста и прозрачна – виждало се всяко камъче на дъното.

 

Из: Сказки и легенды ингушей и чеченцев – Москва : Наука, 1983, – с. 304.

(Поредица “Сказки и мифы народов востока”)

Превод от руски език и литературна обработка М. Дюлгерова

 

Към следващата ингушка легенда “Благоденствие“.

 

Към индекса за бърз достъп до ингушките приказки.