Изборът на девойката

 

Изборът на девойката

Ингушка приказка

 

Двама младежи – единият – богат, другият – беден поискали една  и съща девойка за своя невеста. Тя не знаела, кого да предпочете. Преоблякла се в мъжки дрехи, оседлала коня си и се отправила към дома на богаташа.

– Пристигам от далечно село. – рекла тя. – Тръгнала съм на поход срещу враговете, които ограбиха нашия аул и убиха братята ми. Търся си другари, заедно с мен да воюват.

– Не мога да дойда с теб. – рекъл богаташът.

Тогава девойката отишла в дома на бедняка, повторила молбата си. Момъкът веднага се съгласил да помогне. Преоблякъл се и се приготвил за път. Тръгнали. Като се отдалечили от селото, преоблечената девойка запитала:

– Защо, преди да тръгнеш, облече чисти дрехи?

– Не се знае, дали ще се върнем обратно. Ако загина, искам достойно да посрещна смъртта.

Тогава девойката махнала шапката. Прекрасните ѝ коси се разпилели. Разказала тя на бедния момък, че е искала да изпита двамата женихи, преди да реши, кого да избере.

– Ти не се побоя да тръгнеш на поход. – рекла девойката. – За теб ще се омъжа.

– Ако една девойка решава да се омъжи за мен, едва след като изпита смелостта ми, аз пък съм твърде горд за да се оженя за нея, щом се е съмнявала в мен.

 

Източник:

СКАЗКИ народов СССР. Т. 1. – Москва : Изд. “Правда”, 1986, с. 467-468.

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

Идеи за урок:

Може да се използва тази приказка и ингушката легенда “Изборът”, като се приложи инструментът за мислене РаП – разлики, прилики – за самостоятелна работа.

Учителят да насочи вниманието на децата към различните мотиви – причините, заради които всяка от девойките иска да изпита бъдещия си жених. Да постави задача – да се изброят следствията и резултатите от това тяхно решение, съобразно спецификата на легендата и народната  приказка.

 

Към следващата ингушка приказка “Как старецът надхитрил шейтаните“.

Към индекса за бърз достъп до ингушките приказки.